Finlands Gymnasistförbund

Ända sedan år 1985 har Finlands Gymnasistförbund varit ett studerandeförbund som ägs och leds av gymnasisterna själv, vars verksamhet tjänar gymnasisterna både i gymnasiernas korridorer och på fritiden. Medlemskapet i det politiskt och religiöst obundna Gymnasisterna är menat för alla gymnasister och med hjälpa av våra 50 000 medlemmar är vi det största studerandeförbundet i Finland med frivilligt medlemskap.

GYMNASISTERNA FÖR GYMNASISTERNAS FÖRMÅNER

Eftersom andra inte gör det för oss, är vår viktigaste uppgift att bevaka och försvara gymnasisternas förmåner och rättigheter såväl på gräsrotsnivå som i kabinetterna. Vi påverkar det beslutsfattande som inverkar på gymnasisterna bl.a. i frågor om utbildning, välmående och den allmänna ungdomspolitiken, och vi tar aktivt del i utvecklandet av gymnasieutbildningen, utan att såklart glömma att rådgiva och hjälpa de enskilda gymnasisterna i frågor som rör deras rättigheter.

MEDLEMSKAP OCH SERVICE

Gymnasieåret är sällan de mest ekonomiskt lätta åren. Därför strävar vi efter att producera en mångsidigt möjlig kavalkad av tjänster som berikar studielivet. Alla förbundsmedlemmar får ett officiellt studiekort, med vilket man har tillgång till bl.a. den nationella studieförmånstjänsten Franks breda utbud på förmåner. Vi ger också ut tidskriften Improbatur som för fram tänkandets glädjebudskap och upprätthåller lukio.fi-portalen som ger en djupgående inblick i livet som gymnasist.

VERKSAMHETER

Förutom att satsa på nutiden hjälper vi också gymnasister att komma framåt i livet genom att varje år arrangera ett helt drös med nyttiga, men samtidigt inspirerande och roliga evenemang. Som exempel bör nämnas Finlands största studie- och yrkesevenemang för unga Studia, och de redan legendariska Water-elevkårsfestivalerna. De elva distriktsorganisationerna som fungerar på det lokala planet ser till att alla studerande och studerandekårer i Finlands alla gymnasier från Utsjoki till Hangö har möjligheten att gå med i Gymnasisternas verksamhet för att utveckla sig själv och påverka frågor i det egna gymnasiet.

FINLANDS SVENSKA SKOLUNGDOMSFÖRBUND FSS

Om du är en svenskspråkig gymnasist kan du också bli medlem i Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf. FSS är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund som riktar sig till svenskspråkiga elever i grundskolans övre årskurser (åk 7-9) samt till studerande i folkhögskolor och på andra stadiet, d.v.s. gymnasier och yrkesläroanstalter i Finland. Förbundet fungerar som elevers och studerandes intresseorganisation och bevakar skolungdomens rättigheter både i skolvärlden och i samhället samt fungerar som påverkningskanal i skolpolitiska frågor.

Läs mera om Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS på hemsidan skolungdom.fi.

KONTAKTUPPGIFTER

Byrån:
Finlands Gymnasistförbund
Tölögatan 35 B
FI-00260 Helsingfors
FINLAND

tel. +358 9 5842 1500 (to kl. 10-15)
toimisto@lukio.fi

Förbundsordförande:

August Kiattrakoolchai
tel. +358 50 377 9700
august.kiattrakoolchai@lukio.fi