Presidentin tervehdys 30-vuotiaalle liitolle

Uutiset Vaikuttaminen

30-vuotisjuhlan kunniaksi myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö muisti liittoamme.

TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS

Te lukiolaiset olette tehneet 30 vuotta työtä – ennen kaikkea vapaaehtoistyötä – kehittääksenne lukiosta paikan, jossa kaikkien on hyvä olla ja opiskella. Siitä työstä haluan kiittää teitä. Jokainen yhteisen hyvän eteen tehty vapaaehtoistyötunti on hyvin arvokas.

Sivistys ja koulutus ovat hyvinvoivan, tasa-arvoisen yhteiskunnan peruskiviä. Ilman sivistystä emme opi ymmärtämään maailmaa ja muita ihmisiä, emme arvostamaan erilaisuutta emmekä rakentamaan yhteisöjä, joissa jokainen kokee olonsa hyväksytyksi ja hyödylliseksi. Yhä nopeammin muuttuvassa, yhä monikulttuurisemmassa maailmassa näiden taitojen merkitys korostuu entisestään.

Lukiolaiset, pitäkää jatkossakin kiinni sivistyksen, valinnanvapauden, yhdenvertaisuuden ja demokratian periaatteistanne. On vahvojen vastuulla taata, että kaikilla on jatkossakin mahdollisuus opiskella, kehittää itseään ja kasvaa vastuuntuntoisiksi aikuisiksi.

Toistan sanat, jotka lausuin liittohallituksellenne syyskuussa vierailun päätteeksi: Luotan siihen, että te hoidatte homman. Teissä lukiolaisissa on nyt ja tulevaisuudessa maailman muuttamisen voima. Käyttäkää sitä voimaa harkiten, yhteisen edun hyväksi ja kunnianhimoisiin tavoitteisiin tähdäten.

Toivotan Suomen Lukiolaisten Liitolle onnea 30-vuotisen taipaleen kunniaksi ja liittokokousväelle viisautta tehdä järkeviä päätöksiä.

Sauli Niinistö

Tasavallan presidentti