Panemisesta riitti puhetta

Uutiset Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry järjestivät seksuaalioikeuksiin ja -terveyteen keskittyvän #puhutaanpanemisesta kampanjan 4.–8.9. Kampanjassa korostettiin rehellisyyttä, seksimyönteisyyttä ja moninaisuutta. Järjestöjen Snapchat-kanavissa nuorten kysymyksiin seksistä ja seksuaalisuudesta vastasivat vapaaehtoiset sekspertit, joilla oli apunaan Setan, Väestöliiton ja Sexpon asiantuntijoita. Kampanja tavoitti viikon aikana tuhansia nuoria.

Osana kampanjaa SLL ja SAKKI selvittävät toisen asteen opiskelijoiden näkemyksiä seksuaalioikeuksiin liittyen. Verkkokyselyyn vastasi noin 500 nuorta. Vastaajista naisia oli 81,3 %, miehiä 13,3 %, muita 4 % ja 1,5 % ei halunnut kertoa sukupuoltaan. Kyselyssä esitettiin 10 teesiä, joista vastaajat saivat valita viisi tärkeintä. Teesit koskivat muun muassa seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia, maksutonta ehkäisyä sekä seksuaalisuuden toteuttamista kouluympäristössä. Lisäksi kysyttiin nuorille tärkeintä seksuaalioikeuksiin liittyvää asiaa, joka Suomessa tulisi saada aikaan. Avoimissa vastauksissa esiin nousivat translain päivittäminen ja maksuton ehkäisy. Teesit luovutettiin opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle 12.9.2017.

NUORTEN SEKSUAALIOIKEUSTEESIT

  • Nuorten tulee saada solmia itselleen sopivia ihmissuhteita sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisestaan huolimatta ilman pelkoa häirinnästä ja syrjinnästä
  • Nuorille on saatava maksuton ehkäisy
  • Kouluyhteisössä pitää olla tilaa yksilöllisyydelle ja erilaisille identiteeteille ja ilmaisumuodoille
  • Opettajien koulutukseen tulee sisällyttää opetusta liittyen seksuaalisuuden, sukupuolen ja kehojen moninaisuudesta. Opettajien tulee saada koulutusta syrjinnän tunnistamiseen, puuttumiseen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen
  • Oppilaitosten seksuaalikasvatuksen on oltava laadukasta ja moninaisuuden huomioivaa

Lisätietoja:

Pietu Heiskanen, puheenjohtaja
Suomen Lukiolaisten Liitto
050 439 4498, pietu.heiskanen@lukio.fi

Katja Asikainen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Suomen Lukiolaisten Liitto
044 314 1324, katja.asikainen@lukio.fi