Lukiolaisten Liitto kannustaa opiskelijoita ottamaan kantaa toimeentuloleikkauksiin

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Suomen hallitus on tiedottanut suunnitelmistaan tehdä mittavia leikkauksia mm. asumistukeen, opintorahaan ja muihin etuuksiin. Suunnitellut leikkaukset kohdistuvat monilta osin juuri nuoriin ja opiskelijoihin: asumistuen leikkauksesta koituu opiskelijaruokakunnalle keskimäärin 76 euron tuen menetys, ja opintorahan indeksikorotusten jäädyttäminen pienentää opiskelijan opintorahaa vuositasolla jopa 300 euroa vuonna 2027, mikäli indeksikorotukset jätetään tekemättä kuluttajahintojen noustessa.

Lukiolaisten Liitto vastustaa opiskelijoiden jo valmiiksi pieneen toimeentuloon tehtäviä leikkauksia, joilla voi olla pahentava vaikutus nuorten mielenterveyskriisiin.

Viime päivinä opiskelijat ovat osoittaneet mieltään leikkauksia vastaan esimerkiksi valtaamalla oppilaitosten tiloja. Lukiolaisten Liitto haluaa kannustaa jokaista lukiolaista ottamaan kantaa ja vaikuttamaan opiskelijoiden hyvinvoinnin ja toimeentulon puolesta.

“Kun nuoret kokevat jonkin asian itselleen tärkeäksi, on heillä oikeus osoittaa mieltään. Lukiokoulutuksen tehtävä on myös kasvattaa lukiolaisista aktiivisia kansalaisia, joten on tärkeää, että lukion henkilökunta tukee opiskelijoita vaikuttamisessa”, kommentoi Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Ella Siltanen.

Rauhanomainen mielenosoitus esimerkiksi oppilaitoksen tiloja valtaamalla tai ulos näkyvälle paikalle kerääntymällä on vaikuttava tapa näyttää päättäjille mielipiteensä. Kannustamme yhteiskunnalliseen uteliaisuuteen ja monenlaisiin tapoihin vaikuttaa: sosiaalisen median julkaisuihin, yhteistyöhön uutismedioiden kanssa ja suoriin viesteihin päättäjille opiskelijoiden tilanteesta.

Lukioilla toteutetut valtaukset ovat opiskelijoiden itsenäisesti järjestämiä, eikä Lukiolaisten Liitto ole ollut niissä tai niiden suunnittelussa mukana. Lukiolaisten Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka tehtävänä on valvoa lukiolaisten etua sekä edistää nuorten ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Ella Siltanen, 050 377 9700, ella.siltanen@lukio.fi