Lukiolaiset: Kolmasosa lukiolaisista tarvitsee lisätukea – oppimisen tuen kokonaisuudistus on välttämätön

Eduskuntavaalit Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Opiskelijoiden tuen tarve näkyy vahvasti viime syksynä julkaistussa Lukiolaisbarometrissa: kolmasosa lukiolaisista kokee tarvitsevansa lisää tukea opintoihinsa. Tuen tarve korostuu niillä lukiolaisilla, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Myös huoltajan matalampi koulutustaso näyttää kasvattavan nuoren tuen tarvetta. Oppimisvaikeuksia kokevista lukiolaisista lähes joka toinen kertoi tarvitsevansa lisätukea.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreessa virkanäkemyksessä peräänkuulutettiin oppimisen tuen kokonaisuudistuksen toteuttamista varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Lukiolaisten Liitto tukee uudistuksen toteuttamista seuraavalla vaalikaudella.

“Kun tavoitteena on nostaa nuorten korkeakoulutettujen määrää, on ihan välttämätöntä pitää kaikki kyydissä mukana. Jos lukiossa hankitut perustaidot jäävät vajaiksi, ei ole myöskään valmiuksia pärjätä korkeakouluopinnoissa”, toteaa Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Ella Siltanen.

Erityistä huomiota uudistuksessa tulisi kiinnittää nivelvaiheisiin, kuten siirtymään perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Moni nuori kertoo saaneensa perusopetuksessa sopivaa tukea, mutta toiselle asteelle siirryttäessä oppimisen tuki on jäänyt riittämättömäksi tai katkennut kokonaan.

Kattava tukikokonaisuus ei synny itsestään, vaan siihen vaaditaan riittävästi osaavaa henkilöstöä. Lukiolaiset saivat oikeuden erityisopetukseen syksyllä 2021. Osassa lukioista on osoittautunut haasteeksi löytää päteviä ammattilaisia tehtäviin.

“On tärkeää, että erityisopettajilla on aikaa lukiolaisten tukemiseen arjessa, mutta tämä ei toteudu tällä hetkellä. Siksi tarvitsemme lukioihin lisää erityisopettajia ja tarpeeseen pohjautuvan erityisopettajamitoituksen. Myös aineenopettajia tulee ohjeistaa ja kouluttaa oppimisen tuen toteuttamisesta”, Siltanen vaatii.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Ella Siltanen, 050 377 9700, ella.siltanen@lukio.fi