Opiskelijajärjestöt: Vanhempien tulot leikkaavat jo toisen asteen opintotukea – heikennyksiin ei ole varaa

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Opintotuen leikkausaikeet ovat erityisen tuhoisia toisen asteen opiskelijan toimeentulolle, varoittavat opiskelijajärjestöt Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) ja Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry.

Jo lähtökohtaisesti opintotuki on matalin sosiaaliturvan muoto, ja kaikista pienintä tukea saavat toisen asteen opiskelijat. Alle 20-vuotiailla ammattiin opiskelevilla kuukausittainen opintoraha on keskimäärin 129 euroa ja lukiolaisilla 91 euroa.

Syy tuen niukkuuteen on ennen kaikkea se, että vanhempien tulot pienentävät alle 20-vuotiaiden itsenäisesti asuvien toisen asteen opiskelijoiden opintorahaa. Opintoraha alkaa laskea asteittain, jos vanhempien yhteenlasketut tulot ylittävät 54 009 euroa vuodessa ja leikkaantuu kokonaan pois 73 200 euron tuloilla. Jo noin 3050 euron kuukausitulot vanhempaa kohden jättävät siis opiskelijan ilman opintorahaa, vaikka hän asuisi omassa taloudessaan ilman vanhempiensa rahallista tukea. Heikko tilanne korostuu, jos perheellä on useampia lapsia tai muita taloudellisia haasteita.

Nyt hallitusohjelmaan on kirjattu suunnitelma opintotuen indeksisidonnaisuuden lakkauttamisesta. “Tämä tarkoittaa, että jo nykyisellään täysin riittämätön toisen asteen opintotuki heikentyy entisestään ja jää pahasti jälkeen muista etuuksista. Indeksistä luopumalla hallitus tekee tietoisen valinnan laskea opiskelijan toimeentuloa suhteessa muihin ihmisryhmiin”, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat summaavat.

Kysymyksiä toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa herättävät myös aiemmat, vanhempien tulorajojen poistamista koskevat lupaukset. Itsenäisesti asuvien täysi-ikäisten opiskelijoiden vanhempien tulorajojen poistamisesta sovittiin edellisellä hallituskaudella osana opintotuen kustannusneutraalia kehittämistä. Myös perustuslakivaliokunta on katsonut opintotukilain rikkovan nuorten aikuisten oikeusturvaa, sillä yli 18-vuotiaiden vanhemmilla ei ole enää elatusvelvollisuutta lapsiinsa.

“Onko hallitus todella luopumassa tämän epäkohdan korjaamisesta?” puheenjohtajat ihmettelevät. “On kohtuutonta, että muiden ihmisten ansiotulot vaikuttavat täysi-ikäisten opiskelijoiden saamiin etuuksiin, ja nyt päälle tulevat vielä leikkaukset. Tilanne on lisäksi epätasa-arvoinen muihin opiskelijaryhmiin nähden: samanikäisten korkeakouluopiskelijoiden opintotukeen vanhempien tulot eivät vaikuta”, huomauttavat järjestöjen puheenjohtajat.

Heikko opintotuki lisää tutkitusti opintojen keskeyttämistä ja pidentää opintoaikoja. “Jos hallitus haluaa saavuttaa oman tavoitteensa työurien pidentämisestä, opintotuen heikennyksiin ei ole varaa. Sen sijaan vanhempien tulorajojen vaikutuksesta on toisen asteen opintotuessa päästävä pikimmiten eroon”, puheenjohtajat vaativat.

 

Lisätietoja:

 

Nicholas Kujala, puheenjohtaja
Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS)
044 277 8669
nicholas.kujala@skolungdom.fi

Musa Jallow, vt. puheenjohtaja
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
044 0824221
musa.jallow@sakkinet.fi

Tatu Koivisto, puheenjohtaja
Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL)
050 431 4995
tatu.koivisto@lukio.fi

Kimi Merikukka, puheenjohtaja
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
044 977 6356
kimi.merikukka@osku.info