Opiskelijajärjestöt SLL, FSS ja OSKU: Osaamistasoa ei nosteta mekaanisella oppivelvollisuusiän nostamisella

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Toisen asteen opiskelijajärjestöt Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) ja Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU tyrmäävät esityksen oppivelvollisuusiän nostamisesta. Opetusalan ammattijärjestö OAJ esitti tänään oppivelvollisuusiän nostamista 19 vuoteen. Oppivelvollisuuskeskustelua käytiin myös 28.2. eduskunnan välikysymyskäsittelyssä.

“Mekaaninen ratkaisu on kunnianhimoton, eikä tartu todellisiin ongelmiin. Vuonna 2016 vain noin 50 perusasteen päättänyttä jätti hakematta yhteishaussa toiselle asteella, joten tarvetta pakottaa nuoria koulutuksen pariin ei ole. Ongelmana on toisen asteen keskeyttäminen, joka taas johtuu monista syistä”, SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro kommentoi.

Yksi ongelma on heikko kouluviihtyvyys perusopetuksessa. Vuoden 2015 PISA-tutkimuksessa selvitettiin ensimmäisen kerran hyvinvointiin ja motivaatioon liittyviä teemoja. Suomessa 15 % oppilaista kokee itsensä ulkopuoliseksi kouluyhteisössään. Tämä ei anna hyvää pohjaa siirtyä toiselle asteelle ja kiinnittyä opintoihin siellä. Lisäksi Suomessa oppilaiden suoritusmotivaatio on vertailumaiden alhaisin.

“Koulutustason lisäksi pitäisi puhua myös osaamistasosta. Huolenamme on, että mekaanisella pakottamisella heikennetään opiskelumotivaatiota. Heikko motivaatio taas johtaa heikompiin oppimistuloksiin. Ylioppilaslakin tai ammattipätevyyden pitää kertoa hankituista tiedoista ja taidoista, ei pelkästään läsnäolovelvoitteen täyttämisestä“, FSS:n puheenjohtaja Bicca Olin tähdentää.

SLL, FSS ja OSKU pitävät tärkeänä, että kaikilla on mahdollisuus suorittaa toisen asteen tutkinto. Oppivelvollisuusiän nostamisen sijaan järjestöt kannattavat kuitenkin muita toisen asteen suorittamisen mahdollistavia toimia, ja ovat esimerkiksi mukana maksutonta toista astetta tavoittelevassa kansalaisaloitekampanjassa. Järjestöt myös peräänkuuluttavat aidosti vaikuttavia toimia keskeyttämiskehitykseen puuttumiseksi.

“Maksuton toinen aste olisi vahva viesti sille, että toisen asteen koulutus kuuluu kaikille. Muuten tärkeimmät toimenpiteet tehdään paikallisesti esimerkiksi tukipalveluita, opiskeluhuoltoa ja opetusta kehittämällä. Me emme halua nuorille ja heidän vanhemmilleen sakkoja oppivelvollisuuden laiminlyönnistä. Tärkeämpää on vahvistaa kouluviihtyvyyttä ja opiskelumotivaatiota niin, että kouluun mennään mielellään oppimaan. Sellainen halu kehittää itseään kantaa läpi elämän”, OSKUn puheenjohtaja Emmi Pentikäinen toteaa.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Alvar Euro, Suomen Lukiolaisten Liitto, alvar.euro@lukio.fi, 050 918 6674

Puheenjohtaja Bicca Olin, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, bicca.olin@skolungdom.fi, ‭040 352 5232

Puheenjohtaja Emmi Pentikäinen, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, emmi.pentikainen@osku.info, 044 977 6356