Opiskelijajärjestöt: Opiskelijat kuntoon – turvataan opiskeluterveydenhuolto sote-uudistuksessa!

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Opiskelijajärjestöt ovat huolissaan opiskeluterveydenhuollon asemasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Vaadimme, että hallitus kiinnittää nopeasti huomion opiskelijoiden terveydentilaan, terveyspalveluiden laatuun sekä palveluiden saatavuuteen ja resursointiin.

Päättäjien on turvattava sote-uudistuksessa opiskeluterveydenhuollon lainsäädännöllinen kokonaisuus. Opiskeluterveydenhuollon tulee jatkossakin olla keskeinen osa terveydenhuoltoa.

Sote-uudistuksessa on huolehdittava, että opiskeluterveydenhuollosta muodostuu oma yhtenäinen kokonaisuutensa, jossa on paras asiantuntemus opiskelukykyyn ja opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä erityiskysymyksistä. Vahvoilla opiskeluterveydenhuollon kokonaisuuksilla vastattaisiin nykyistä opiskeluterveydenhuoltoa vaivaavaan aliresursointiin, heikkoon saatavuuteen ja palveluiden pirstoutumiseen.

Opiskelijajärjestöt katsovat, että toiselta asteelta lähtien kaikkien opiskelijoiden tulee tulevaisuudessa olla samantasoisten terveyspalvelujen piirissä. Vain kaikki opintoasteet kattavalla laadukkaalla terveydenhuollolla voidaan varmistaa ongelmien tehokas ennaltaehkäisy ja oikea-aikaiset toimenpiteet. Korkeakouluopiskelijoiden osalta opiskeluterveydenhuolto on perusteltua toteuttaa siihen erikoistuneen ja valtakunnallisesti toimivan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kautta.

Hyvinvoiva opiskelija jaksaa opiskella, valmistuu tavoiteajassa sekä aloittaa työuransa varhaisessa vaiheessa. Terveystottumuksiin vaikuttaminen ehkäisee myös sairauksien puhkeamista myöhemmällä iällä. Kun opiskelijat saavat tarvitsemansa ennaltaehkäisevät opiskeluterveydenhuollon palvelut ajoissa, he ovat terveempiä työelämässä sekä tekevät pidemmät työurat. Näin säästetään myös valtion kustannuksia, jotka aiheutuvat kalliimmista erityissairaanhoidon palveluista, sosiaalimenoista ja saamatta jääneistä verotuloista.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Nicholas Kujala (Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS), p. 044 277 8669, etunimi.sukunimi@skolungdom.fi
Puheenjohtaja Rene Stolt (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU), p. 040 966 9966, etunimi.sukunimi@osku.info
Puheenjohtaja Jasmina Khabbal (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI) p. 045 139 3051 etunimi.sukunimi@sakkinet.fi
Puheenjohtaja Elli Luukkainen (Suomen Lukiolaisten Liitto SLL), p. 050 433 3171, etunimi.sukunimi@lukio.fi
Varapuheenjohtaja Sonja Raitamäki (Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK), p. 050 389 1001, etunimi.sukunimi@samok.fi
Puheenjohtaja Heikki Koponen (Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL), p. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi