Lukiolaisten Liitolta kaksi teosta edistämään lukioiden työelämäyhteistyötä

Järjestön tiedotteet Uutiset Vaikuttaminen Yleinen

Suomen Lukiolaisten Liitto on julkaissut tänään Studia-messuilla kaksi työelämäteosta, jotka ovat syntyneet liiton työelämähankkeen lopputuloksena. Lukiolaisen työelämäopas toimii lukiolaisten tukena työelämään tutustumisessa. Toinen teos, Työelämä ja yrittäjyys haltuun lukioissa, on taas suunnattu lukioille, ja siihen on kerätty laajasti ideoita ja ehdotuksia lukioiden työelämäyhteistyön edistämiseksi.

Oppaat tukevat syksyllä 2021 käyttöön otettavia opetussuunnitelmia, jotka edistävät uudessa lukiolaissa nimettyä määräystä vahvistaa lukioiden työelämäyhteistyötä. Lukiolain mukaan opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan lukion aikana.

”Työelämätaitojen opetus on otettava kiinteäksi osaksi lukiokoulutusta. Esimerkiksi yrittäjyyskurssien tarjontaa pitäisi laajentaa, ja jokaisella lukiolaisella tulisi olla mahdollisuus valinnaiseen TET-jaksoon, jonka voi viettää työelämään tai korkeakouluun tutustuen”, sanoo Lukiolaisten puheenjohtaja Adina Nivukoski.

”Lukio on erinomainen paikka oman tulevaisuuden suunnittelulle. Vain harvalla lukiolaisella on täysin selvät suunnitelmat tulevaisuuden jatko-opinnoista ja työelämästä. Rohkaisemme jokaista lukiolaista tutustumaan työelämään ja yrittäjyyteen sekä eri toimialoihin”, Nivukoski kannustaa.

Lukiolaisten Liiton työelämähankkeeseen on saatu mukaan yli 20 yhteistyökumppania, mikä osoittaa työelämätaitojen kehittämisen suuren yhteiskunnallisen merkityksen. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Teokset on laadittu vahvasti lukiolaisia osallistaen, ja hanketta on johtanut lukiolaisista koostunut työryhmä.

Lukiolaisen työelämäopas on ainutlaatuinen, koska se on tehty opiskelijalähtöisesti, eli sen suunnittelusta ovat vastanneet itse lukiolaiset. Voimme siis ylpeänä sanoa, että tämä teos on lukiolaisten toiveiden näköinen”, kertovat Lukiolaisten työelämäjaoksen puheenjohtajat Anssi Moilanen ja Hugo Paananen

Lukiolaisen työelämäopas on tarkoitettu hyödynnettäväksi lukion opinto-ohjauksessa. Oppaaseen on koottu yhteistyökumppanien kanssa työelämäneuvoja, yrittäjyystarinoita, toimialaesittelyjä ja vinkkejä esimerkiksi työnhakuun liittyen. 

”Lukiolaiset ovat hyvin kiinnostuneita työelämästä ja yrittäjyydestä. Hankkeemme kyselyn perusteella yli 80 prosenttia lukiolaisista haluaisi enemmän mahdollisuuksia tutustua työelämään. Toivomme, että lukiolaisilla on tulevaisuudessa yhä enemmän mahdollisuuksia työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen. Siihen nämä teokset toimivat apuna”, kertoo työelämähankkeen projektipäällikkö Toni Ahva

Suomen Lukiolaisten Liiton työelämähanke jatkuu myös ensi vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön jatkorahoituksella.

Työelämäteokset löytyvät osoitteesta lukio.fi/tyoelama. Ne ovat luettavissa myös näköisjulkaisuina seuraavista linkeistä: Lukiolaisen työelämäopas, Työelämä ja yrittäjyys haltuun lukioissa.

Työelämäteemoihin syvennytään myös Lukiolaisten sosiaalisen median kanavissa. Ota seurantaan Lukiolaisten Instagram, LinkedIn ja Twitter sekä hashtagit #lukiolaisetduuniin #työelämälukioihin, ja tule keskustelemaan aiheista lisää kanssamme!


Lisätietoja:

Toni Ahva, työelämähankkeen projektipäällikkö 2020
toni.ahva@lukio.fi, 050 440 9647

Anne-Mari Hietaharju, työelämähankkeen projektipäällikkö 2021
anne-mari.hietaharju@lukio.fi, 040 093 5213

 

Suomen Lukiolaisten Liitto on lukiolaisten oma valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvonta-, palvelu- ja harrastusjärjestö. Vuonna 1985 perustettu Lukiolaiset on 50 000 jäsenen voimin yhtä kuin lukiolaiset lukiolaisten asialla.