Lukiolaiset: Yhdenvertaisuuden edistäminen on kaikkien tehtävä

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto on mukana tällä viikolla vietettävän Helsinki Pride -viikon lauantaisessa kulkueessa ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta. SLL muistuttaa myös oppilaitosten tärkeästä roolista yhdenvertaisuuden edistämisessä.

“Työtä yhdenvertaisuuden eteen tarvitaan vuoden jokaisena päivänä, mutta pride-tapahtumat ovat hyvä tilaisuus osoittaa, että jokainen on tervetullut koulumaailmaan sellaisena kuin on. Oppilaitosyhteisöissä on kunnioitettava jokaisen yksilöllisyyttä. Vain silloin vaatimus turvallisesta opiskeluympäristöstä voi toteutua”, muistuttaa SLL:n puheenjohtaja Roosa Pajunen.

SLL:n näkemyksen mukaan koulujen ja oppilaitosten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön tarvitaan kunnianhimoisempi ote. Puutteet tasa-arvosuunnittelussa nousivat esiin tasa-arvovaltuutetun kertomuksessa eduskunnalle 2018. Kertomuksen mukaan jopa kaksi kolmasosaa arvioiduista toisen asteen oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmista ei täytä tasa-arvolain vähimmäisvaatimuksia.

“Parhaimmillaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ovat oivallinen työkalu oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämiseen, mutta huonosti laadittuina ja toteutettuina ne menettävät merkityksensä. Vastuu työstä ei kuulu vain asiasta kiinnostuneille vaan hyvällä johtamisella on varmistettava jokaisen nuorten kanssa työskentelevän sitoutuminen yhdenvertaisuuden edistämiseen”, summaa Pajunen.

Lukiolaisten Liitto osallistuu Helsinki Pride -kulkueeseen tulevana lauantaina 29.6.2019 osana opiskelijoiden blokkia ja seisoo tasa-arvon puolella vuoden jokaisena päivänä. Tapahtuma Facebookissa: fb.com/events/2206807612700787

Lisätietoja:
puheenjohtaja Roosa Pajunen, p. 0400 916 466