Lukiolaiset: Virheet ylioppilaskokeissa vaarantavat oikeusturvan – Ylioppilastutkintolautakuntaan sisällytettävä opiskelijaedustus

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Tänä syksynä on uutisoitu poikkeuksellisen paljon ylioppilaskokeisiin lipsahtaneista virheistä. Virheitä on esiintynyt ainakin historian, kemian, matematiikan ja englannin kokeissa. Myös vaikeustaso on koettu kohtuuttomaksi esimerkiksi terveystiedon kokeessa. Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) on huolissaan opiskelijoiden mahdollisuudesta valvoa oikeusturvan toteutumista.

“Opiskelijoiden palaute purkautuu erityisesti sosiaalisessa mediassa. Vertaistuki auttaa käsittelemään asiaa, mutta kokelaiden äänen täytyy saada oma edustajansa myös ylioppilastutkintolautakuntaan. Kyse on opiskelijoiden oikeusturvan toteutumisesta”, SLL:n puheenjohtaja Pietu Heiskanen esittää.

Tällä hetkellä ylioppilastutkintolautakunta koostuu erityisesti korkeakoulujen sekä Opetushallituksen esittämistä edustajista. Ministeriö voi jo nyt halutessaan kuulla muita sidosryhmiä lautakuntaa nimetessään. Asetuksen mukaan ylioppilastutkintolautakunnan jäsenten tulee olla ylioppilastutkintoaineita ja opetustointa hyvin tuntevia henkilöitä.

“Lautakunnan tärkein tehtävä on kehittää ylioppilastutkintoa yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Opiskelijoiden tuntemusta ylioppilastutkinnosta ja lukiokoulutuksesta ei pidä sivuuttaa, vaan nähdä täydentävänä asiantuntijatiedolle”, Heiskanen toteaa.

SLL pitää tärkeänä, että Ylioppilastutkintolautakunnan lupaus toteutuu, eikä yksikään kokelas joudu kärsimään virheiden seurauksena tämän tutkintokerran osalta.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Pietu Heiskanen, pietu.heiskanen@lukio.fi, 050 439 4498