Lukiolaiset: Toisen asteen koulutus kaikille!

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Kevätjuhlapäivänä iloitaan päättyvän kouluvuoden saavutuksista. Juhlia varjostaa kuitenkin se tosiasia, että tuhannet nuoret jäävät syrjään koulutusjärjestelmästämme ja yhteiskunnastamme. Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) pitää tärkeänä, että jokainen nuori suorittaisi vähintään toisen asteen tutkinnon ja esittää 30 keinoa koulutus- ja osaamistason nostamiseen.

“Tänä keväänä on puhuttu paljon oppivelvollisuudesta. Opiskelijan motivoinnissa pakko ja sanktiot eivät ole kuitenkaan oikea tie. Olennaisempaa olisi asettaa koulutuksen järjestäjille velvollisuus tarjota jokaiselle mielekäs opiskelupaikka ja riittävä yksilöllinen oppimisen tuki. Meidän on myös varmistettava, että perusasteella saavutetaan riittävät valmiudet toisella asteella opiskeluun”, SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro toteaa.

Kouluviihtyvyyden alhaisuus on tunnistettu yhdeksi Suomen keskeiseksi haasteeksi.

“Tärkeä osa koulussa viihtymistä on yhteenkuuluvuuden tunne. Koulun suuri haaste on se, että yhtä aikaa onnistuisimme huomioimaan jokaisen yksilönä, mutta samalla luomaan yhteisöllisyyttä. Opiskelijoiden roolia yhteisön rakentajina voidaan kehittää esimerkiksi opiskelijakunta- ja tutortoimintaa vahvistamalla”, tuore ylioppilas ja SLL:n liittohallituksen jäsen Mikaela Wirenius Mikkelin lukiosta sanoo.

Myös suomalaisnuorten suoritusmotivaatio on todettu PISA-tutkimuksessa vertailumaiden alhaisimmaksi.

“On aika yleinen tunne, että opiskellaan vain koeviikkoja ja ylppäreitä varten. Motivaatiota vahvistaisi, jos selkeämmin hahmottaisi, miten opiskeltavat asiat liittyvät ajankohtaisiin asioihin ja miten opittavia tietoja ja taitoja voi hyödyntää elämässään. Ei liene liikaa vaadittu, että “mihin tätä tarvitsee”-kysymykseen löytyisi aina vastaus”, toteaa Petteri Strömberg, Oulun normaalikoulun lukion tuore ylioppilas ja SLL:n liittohallituksen jäsen.

Parhaillaan käsiteltävänä oleva lukiolain uudistus on askel oikeaan suuntaan. Lukiolaisille esitetään mm. oikeutta erityisopetukseen sekä vahvistetaan muualla hankitun osaamisen tunnustamista. Koulutus- ja osaamistason nostamiseksi tarvitaan kuitenkin vielä toimia. SLL on kevään aikana työstänyt 30 keinoa koulutustason nostamiseen. Tutustu ratkaisuihin täällä.

 

Lisätietoja: Puheenjohtaja Alvar Euro, alvar.euro@lukio.fi, 050 918 6674