Lukiolaiset: Todistusvalinnan eteneminen on hyvä asia

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Yliopistot julkistivat tänään opiskelijavalintojen todistusvalinnan kriteerit vuodelle 2020. Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) on tyytyväinen todistusvalinnan etenemiseen.

“Yhtenäiset käytännöt ovat opiskelijoille läpinäkyvät ja selkeät. Todistuksia on tähänkin asti pisteytetty, mutta vaihtelevia käytäntöjä on ollut vaikeampi hahmottaa. Valintaperusteiden selkeys antaa vahvan viestin lukiossa tehdyn työn arvostuksesta”, SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro kommentoi.

Uutisointi todistusvalinnasta on keskittynyt erityisesti ns. hakupainealojen, kuten kauppa-, oikeus- ja lääketieteen valintaperusteisiin. Tämä on omiaan vahvistamaan sitä pelkoa, että yliopistoon on jatkossa mahdollista päästä vain laudatur-rivistöllä.

“Yliopistojen opiskelijavalintojen pisteytysmallit eivät ole täydelliset, mutta niillä ei pidä myöskään lietsoa pelkoa. Kauppiksen ja oikiksen opiskelupaikoista on tähänkin asti ollut kova kilpailu – tämä ei tule muuttumaan. Pääsykoereitti tarjoaa kuitenkin edelleen toisen mahdollisuuden, jos kirjoitukset ovat menneet penkin alle. Tilanne jopa paranee aiemmasta, kun yhteispistevalinnasta luovutaan, eikä ylioppilasarvosanoilla ole enää vaikutusta pääsykoeväylän kautta paikkaa hakevalle”, Euro toteaa.

Korkeakoulut lähettävät valintaperusteillaan toisen asteen opiskelijoille viestin siitä, mille alalle opiskelijan kiinnostuksen kohteilla ja osaamisella kannattaa mahdollisesti hakeutua.

“Toisaalta on tärkeää, että korkeakoulut viestivät valintaperusteillaan, millaista osaamista odottavat uusilta opiskelijoiltaan. Yliopistojen todistusvalinnassa matematiikan merkitys on useilla aloilla kuitenkin ylikorostunut. Samaten reaaliaineiden eriävällä pisteytyksellä voi olla epätarkoituksenmukaisia vaikutuksia lukiolaisten valintoihin. Näiden vaikutusta lukion ainevalintoihin tuleekin seurata tarkkaan, ja yliopistojen pisteytysmalleja on tarvittaessa muokattava”, Euro vaatii.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Alvar Euro, alvar.euro@lukio.fi, 050 918 6674

Helsingin yliopiston tiedote todistusvalinnasta 2020