Lukiolaiset: Tehdään yhdessä aidosti maksuton toinen aste!

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) mielestä lukiouudistuksessa voidaan turvata kaikille yhtäläiset oikeudet itsensä sivistämiseen ja kehittämiseen. SLL vaatii, että aidosti maksuton toinen aste turvataan kirjaamalla lakiin, ja että opetuksen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat opiskelijalle maksuttomia perusopetuksen tavoin. Nykytilassa kustannukset voivat Opetushallituksen teettämän selvityksen mukaan nousta jopa 2 500 euroon.

“Pelkän peruskoulun varaan jäävät nuoret ovat heikommassa asemassa yhteiskunnassa. Siksi yhteiskunnan on huolehdittava, ettei rahanpuute estä keneltäkään toisen asteen koulutusta. Jokaisella on taustasta ja perheen varallisuudesta riippumatta oltava yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa unelmansa ja elää onnellista elämää”, linjaa SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro.

SLL on huolissaan taloudellisen tilanteen vaikutuksista lukiolaisten hyvinvointiin. Kouluterveyskyselyn mukaan 35% lukiolaisista arvioi perheen taloudellisen tilanteen kohtalaiseksi tai huonommaksi. Saman kyselyn mukaan joka viides lukiolainen käy töissä opintojen ohessa ja joka neljäs kokee kiinnostavat harrastukset liian kalliiksi. SLL huomauttaa, että Nuorisobarometrin 2017 ennakkotietojen mukaan rahanpuute voi vaikuttaa nuorten harrastuksiin ja ystävien kanssa vietettyyn aikaan sekä aiheuttaa häpeän ja ulkopuolisuuden tunnetta.

“Opiskelu ei ole lukiolaisten ainoa tehtävä, vaan opintojen ulkopuolisellekin elämälle pitää jäädä aikaa ja rahaa. Harrastukset ja ystävien kanssa vietetty aika auttavat jaksamaan koulutiellä ja tukevat lukiolaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia”, muistuttaa Euro.

SLL on mukana aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta vaativassa kansalaisaloitteessa, jonka kannattajaksi voi ilmoittautua vielä 18.3.2018 saakka. Aloitteen vireillepanijajärjestöt ovat aloittaneet tänään loppukiritapahtuman Facebookissa. SLL haastaa kaikki mukaan kampanjaan ja allekirjoittamaan kansalaisaloitteen aidosti maksuttoman toisen asteen koulutuksen puolesta!

Lisätietoja: Puheenjohtaja Alvar Euro, alvar.euro@lukio.fi, 050 918 6674