Lukiolaiset: Pidä lupauksesi, Elli Aaltonen!

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Toimeentulotuen perusosan maksatus siirtyi vuoden alusta Kansaneläkelaitoksen (Kela) vastuulle. Tavoitteena oli yhtenäistää tuen myöntämiseen liittyviä käytäntöjä, mutta samalla Kela muutti tulkintaansa ja vaatii nyt lukiolaisia velkaantumaan ennen oikeutta toimeentulotukeen.

Aiemmin kuntien käytännöt toimeentulotuen myöntämisen osalta vaihtelivat ja vuonna 2013 sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi ohjeistuksen, jonka mukaan lukiolaisten ei tarvitse nostaa opintolainaa ennen toimeentulotukea.

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen lupasi 2.3. Ylen A-studiossa, että Kela muuttaa linjausta lukiolaisten toimeentulotuen suhteen. Aaltosen arvion mukaan korjattu ohjeistus olisi voinut astua voimaan 1.4.

Opintolaina ei saa olla ensisijainen sosiaaliturvan muoto lukiolaisille, joiden opinnot eivät valmista ammattiin tai anna suoraan työmarkkinavalmiuksia. Silti lukiolaiset pakotetaan velkaantumaan”, toteaa Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Pietu Heiskanen.

Suomen Lukiolaisten Liitto vaatii, että asia on päätettävä pikaisesti. Toisella asteella kertynyt velkataakka voi pahimmillaan hidastaa jatko-opintoja, koska haastava taloudellinen tilanne kuormittavaa opiskelijaa. Tilanne voi myös pahimmillaan johtaa siihen, että pienituloisen perheen nuori ei lähde lukioon, koska opintolainan ottaminen on liian suuri riski.

Kelan on nyt syytä pitää kiinni julkisesti antamistaan lupauksista ja pääjohtaja Elli Aaltosen tehtävänä on varmistaa se”, muistuttaa Heiskanen.

 

Lisätietoja: Puheenjohtaja Pietu Heiskanen, 050 439 4498, pietu.heiskanen@lukio.fi