Lukiolaiset: Opiskelijan oikeusturvakeinojen kynnystä madallettava

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Maakuntauudistuksen yksi keskeisiä tavoitteita on luoda selkeä työnjako ja järjestää julkisen aluehallinnon resurssit mahdollisimman tehokkaasti. Samalla säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmässä valmistellaan lupa- ja valitusprosessia koskevaa viranomaisen palvelulupausta. Suomen Lukiolaisten Liitto katsoo, että uudistusten yhteydessä tulee tarkastella erityisesti sivistystoimeen liittyvien oikeusturvatehtävien järjestämistä.

Lainsäädäntö ja muu koulutuksen normitus turvaavat opiskelijan asemaa, mutta käytännössä opiskelijoilta puuttuvat tehokkaat ja helposti käytettävät oikeussuojakeinot ja oikeusturvaneuvonta on vähäistä.

“Oikeusturvaongelmiin reagoiminen on opiskelijalle tosi iso juttu. Valitusprosessi on raskas ja  voi pahimmillaan kestää jopa vuoden. On todella ongelmallista, jos opiskelija ei ole tietoinen oikeussuojakeinoistaan tai jättää käyttämättä niitä esimerkiksi leimaantumisen pelossa”, toteaa puheenjohtaja Elli Luukkainen.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on esittänyt Tasa-arvon tiekartta -ohjelmassaan Lasten ja nuorten oikeusturvakeskuksen perustamista. Keskukseen koottaisiin yhteen nykyiset lapsia ja nuoria koskevat tehtävät ja resurssit aluehallintovirastoista, lapsiasiainvaltuutetun toimistosta sekä oikeuskanslerilta ja -asiamieheltä.

“Paperilla selkeä hyöty keskuksesta olisi päällekkäisen työn karsiminen. Nyt hukataan resursseja ruuhkautuneisiin käsittelyjonoihin, kun samoja asioita käsitellään eri tahojen toimesta. Opiskelijan silmin merkittävä etu nykyiseen olisi myös oikeusturvakeskuksen selkeys – opiskelijalla olisi tiedossa yksi luukku, jonka profiili ja asiantuntemus olisi helposti ymmärrettävissä. Keskuksen sisällä olisi mahdollista jäsennellä nimenomaan opiskelijan oikeusturvaan liittyviä tehtäviä omaksi kokonaisuudekseen”, Luukkainen miettii.

Jotta oikeusturvakeskus voisi toiminnallaan aidosti turvata sivistyksellisten oikeuksien toteutumista, tulisi sillä olla lisäksi oma-aloitteinen tarkastus- sekä puuttumisoikeus kaikkiin lapsia ja nuoria koskeviin asioihin.

Lisätietoja:

Elli Luukkainen, puheenjohtaja

elli.luukkainen@lukio.fi, 050 433 3171