Lukiolaiset: Opintotukea saatava koko lukuvuodelta

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) vaatii hallitukselta toimia tulevassa budjettiriihessä nuorten kokeman köyhyyden vähentämiseksi ja sukupolvien välisen tasa-arvon vahvistamiseksi. Erityisesti pienituloisissa perheissä jo opiskelu toisella asteella voi käydä mahdottomaksi korkeiden oppimateriaalikustannusten sekä tutkintomaksujen takia. Opintotukijärjestelmä kohtelee nykyisellään lukiolaisia eriarvoistavasti, kun lukiokoulutuksessa opiskelevien opintotuki myönnetään vain yhdeksäksi kuukaudeksi. Ammatillista tutkintoa suorittavilla on käytössään kymmenen tukikuukautta ja myös korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden opintotuki voidaan myöntää pidemmäksi ajaksi.

– Esimerkiksi vuonna 2017 Helsingissä lukiot aloittivat syyslukukautensa jo 10.8. ja päättävät kevätlukukautensa vasta 2.6. Todellinen opintoihin käytettävä aika on yleensä lukiolaisillakin lähempänä kymmentä kuin yhdeksää kuukautta, sanoo puheenjohtaja Pietu Heiskanen.

Suomen Lukiolaisten Liitto muistuttaa, että suurin osa lukion lukuvuoden kuluista osuu juuri ensimmäisten opintoviikkojen ajalle, jolloin hankitaan tarvittavat oppimateriaalit tai mahdollisesti muutetaan opintojen perässä opiskelupaikkakunnalle.

– Riihen alla useat poliitikot ovat oikeutetusti kantaneet huolta pienituloisista eläkeläisistä. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus kuitenkin vaatii poliitikolta päätöksiä myös nuorten ikäluokkien hyväksi, päättää Heiskanen.

Kelan tilastotietokanta Kelaston mukaan opintorahaa ja opintotuen asumislisää sai lukuvuonna 2016-2017 yhteensä 23 056 lukiossa opiskelevaa. Lukiolaisen keskimääräinen opintotuki on noin 95 euroa kuussa.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Pietu Heiskanen, 050 439 4498

pietu.heiskanen@lukio.fi