Lukiolaiset: Opintotuen vanhempien tulorajojen poistaminen kehysriihen valopilkku

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) on erittäin tyytyväinen hallituksen päätökseen toisen asteen opintotukea koskevien vanhempien tulorajojen poistamisesta. Hallitus linjasi kehysriihen yhteydessä, että itsenäisesti asuvien 18-19 -vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulojen vaikutuksesta luovutaan.

“Kauan kaivatulla päätöksellä vanhempien tulorajojen poistamisesta on lukiolaisille suuri merkitys. Vihdoin myös yli 18-vuotiaat toisen asteen opiskelijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden täysi-ikäisten kanssa. Tulojen vaikutuksesta luopuminen parantaa selvästi toisen asteen opiskelijan toimeentuloa”, iloitsee Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Elli Luukkainen.

Lukiolaisten Liitto tukee myös hallituksen kaavailemaa opiskelijoiden siirtämistä yleisen asumistuen piiriin. Siirtoa valmisteltaessa on kuitenkin huomioitava toisen asteen opiskelijoihin liittyvät erityispiirteet. Nykyisellään yleistä asumistukea ei lähtökohtaisesti myönnetä alaikäiselle. Tuki ei myöskään sovellu hyvin yhteisasumiseen, koska yhteisen vuokrasopimuksen tehneiden kämppäkavereiden tulotkin katsotaan yhteisiksi.

“Yleinen asumistuki vastaa todellisia asumiskustannuksia nykyistä paremmin ja tekee asumisen tuesta ympärivuotisen. Lisäksi se suuntautuu sitä eniten tarvitseville. Yleiseen asumistukeen siirryttäessä on kuitenkin varmistettava, että myös itsenäisesti asuvilla alaikäisillä opiskelijoilla on mahdollisuus saada omaa tukea. Samoin opiskelijoiden suosiman kämppisasumisen vaatimasta vuokrasopimuskikkailusta on päästävä eroon”, puheenjohtaja Luukkainen vaatii.

SLL toivoo, ettei muutosten kanssa aikailla. “Ikävien leikkausten vuoksi opintotukilakiin tehdään suuria muutoksia vielä tämän vuoden aikana. Myös vanhempien tulorajoista luopuminen on järkevintä toteuttaa samassa yhteydessä niin, että muutos tulee voimaan heti vuoden 2017 alusta”, linjaa Luukkainen.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Elli Luukkainen, elli.luukkainen@lukio.fi, 050 433 3171

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Otso Salvi, otso.salvi@lukio.fi, 045 129 6795