Lukiolaiset: Opintotuen muutokset tulevat tarpeeseen!

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) pitää hallituksen tänään hyväksymää esitystä opintotuen uudistuksista erittäin tarpeellisena. Hallitus ehdottaa 46,80 euron kuukausittaista oppimateriaalilisää pienituloisten perheiden opiskelijoille sekä lukiolaisten vuosittaisen opintotukioikeuden laajentamista yhdeksästä tukikuukaudesta kymmeneen. SLL:n näkemyksen mukaan uudistukset parantavat koulutuksellista tasa-arvoa.

“Tämä on todellakin tervetullut esitys ja helpottaa monen rahahuolia. Jokainen euro opiskelijan kukkarossa tulee tarpeeseen. Hienoa, että hallitus jakaa huolen oppimateriaalikustannusten aiheuttamista ongelmista ja reagoi niihin pikaisesti!”, SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro kiittelee.

Oppimateriaalilisä on tarkoitettu opintotuen vähävaraisuuskorotukseen oikeutetuille alle 20-vuotiaille sekä pienituloisten perheiden alle 17-vuotiaille toisen asteen opiskelijoille. Esityksen mukaan oppimateriaalilisä olisi etuoikeutettua tuloa toimeentulotuessa, yleisessä asumistuessa ja sotilasavustuksessa, jolloin se ei pienentäisi niiden määrää. SLL:n näkemyksen mukaan uudistus vähentää pienituloisten perheiden nuorilta esteitä suorittaa toisen asteen opintoja. SLL on kuitenkin huolissaan oppimateriaalilisän käytettävyydestä juuri oppimateriaalihankintoihin, sillä ne osuvat usein lukuvuoden ja opintojen alkuun yhdellä kertaa. SLL ei myöskään pidä tarkoituksenmukaisena siirtää opintojen kannalta välttämättömiä kustannuksia sellaisenaan valtion budjettiin vaan peräänkuuluttaa kokonaisvaltaisempaa ratkaisua.

“Nykytilassa rahan puute vaikuttaa liian monen nuoren koulutusvalintoihin. Lisäksi ongelmallista on se, että koulutuksen järjestäjä päättää materiaalin ja opiskelija ostaa sen, jolloin hinta ei ole oikeasti kilpailutekijä. Oppimateriaalilisä ei siis kuittaa koko ongelmaa, mutta antaa hyvän pohjan jatkaa työtä kohti aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta. Sillä tavoin sekä järkevöitettäisiin materiaalien käyttöä että turvattaisiin jokaiselle mahdollisuus opiskella siinä oppilaitoksessa ja niitä aineita, jotka itselle parhaiten soveltuvat,” Euro muistuttaa.

Hallituksen esityksen mukaan lukiolaisten oikeus opintotukeen pitenisi yhdellä kuukaudella, jolloin lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tukiajan määräytymisperusteet olisivat jatkossa yhtenäiset. SLL pitää esitystä erittäin kannatettavana.

“Opinnot usein alkavat jo elokuun alkupuolella, jolloin rahan tarve on usein suurimmillaan erilaisten opintoihin liittyvien hankintojen vuoksi. Silloin myös opintotuen on oltava opiskelijan turvana. Kymmenen kuukauden lukuvuosittainen opintotukioikeus toisi lukiolaiset samalle viivalle ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden kanssa”, Euro iloitsee.

SLL on kuitenkin pettynyt siihen, ettei luonnosversiossa mukana ollut parannus itsenäisesti asuvien 17-vuotiaiden opintotukeen ole mukana lakiesityksessä. Kesän aikana lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa ehdotettiin, etteivät vanhempien tulot vaikuttaisi alentavasti itsenäisesti asuvien alaikäisten opintotukeen. SLL piti esitystä erittäin positiivisena, sillä oppilaitosverkon harventuessa itsenäinen asuminen jo toisen asteen opintojen aikana yleistyy jatkuvasti eikä kaikilla perheillä ole samanlaisia edellytyksiä tarjota taloudellista tukea nuoren itsenäistymiseen.

“Pahimmillaan nämä nuoret jäävät kokonaan etuuksien ulkopuolelle, mikäli vanhempien tulot estävät opintotuen saamisen, sillä käytännössä oikeus yleiseen asumistukeen on sidottu opintotukioikeuteen. Kaikilla nuorilla on oltava mahdollisuus tehdä itsenäisiä valintoja ja hakeutua mielekkäisiin opintoihin. Haluammekin, että tämä uudistus otetaan pöydälle uudestaan vielä tämän hallituskauden aikana”, Euro vaatii.

Lisätietoja: puheenjohtaja Alvar Euro, alvar.euro@lukio.fi, 050 918 6674