Lukiolaiset: Nasutuksessa kaikilla pitää olla kivaa

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Opiskelijoiden omat perinteet ovat lukiomaailman rikkaus, mutta ne on toteutettava vastuullisesti.

Uusi lukuvuosi on käynnistynyt, ja lukioiden erilaiset aloitusperinteet ovat jälleen ajankohtaisia. Näkyvimpiä näistä ovat usein opiskelijoiden itse järjestämät, nasutuksen, nahkiaisten tai mopotuksen nimellä kulkevat tapahtumat, jotka ovat tarkoitettu uusien opiskelijoiden tervetuliais- ja siirtymäriiteiksi.

Suomen Lukiolaisten Liitto pitää tärkeänä sitä, että lukioon siirtyvät opiskelijat huomioidaan ja heidät otetaan lukioyhteisön täysivaltaisiksi jäseniksi. Yhteisillä kastajaistapahtumilla on mahdollista vahvistaa lukion yhteishenkeä ja luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta niin aloittavien opiskelijoiden kuin eri vuosikurssienkin välille. Parhaimmillaan tämä parantaa koko lukion ilmapiiriä, lisää kouluviihtyvyyttä, ja saattaa tätä kautta osaltaan ehkäistä myös kiusaamista.

“Nykyisellään opiskelijoiden ryhmäytymistapahtumille on kova tarve”, toteaa Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Tatu Koivisto. “Monessa lukiossa tutustumiseen ja yhteishengen luomiseen kiinnitetään aivan liian vähän huomiota, ja opiskelijat vastaavat itse kysyntään järjestämällä omat tapahtumansa. Henkilökohtaiseen suorittamiseen perustuvassa luokattomassa lukiossa perinteet tuovat paljon kaivattua yhteisöllisyyttä. Tässä toivoisimme myös oppilaitosten ottavan vahvemman roolin.”

Aloitustapahtumien myönteiset vaikutukset jäävät kuitenkin saavuttamatta, ellei niitä toteuteta vastuullisesti. SLL korostaa, että näiden perinteiden tulee perustua positiiviseen ryhmäytymiseen, jossa nöyryyttämisellä ja epäasiallisella kohtelulla ei ole sijaa. Yhteishenkeä ei luoda kiusaamalla. Tärkeää on varmistua myös siitä, että kaikki osallistujat ovat mukana vapaaehtoisesti ja omasta halustaan. Nasutus tai muu vastaava tapahtuma onkin onnistunut vain silloin, kun siitä jää kaikille mukana olleille hyvä mieli. Myöskään heitä, jotka eivät ole mukana, ei kannata unohtaa: tyylikkäässä tapahtumassa huomioidaan myös sivulliset ja yleinen siisteys.

“Opiskelijoiden omat perinteet ovat mahtava lisä joskus niin puuduttavaan opiskeluarkeen. Yhteisiä kokemuksia tarvitaan, sillä juuri ne rakentavat lukiolaisista tiivistä yhteisöä. Siksi onkin erittäin tärkeää, että tapahtumat toteutetaan hyvässä hengessä eikä niitä pilata ylilyönneillä”, Koivisto painottaa.

Lisätietoja:
Tatu Koivisto
Puheenjohtaja
050 431 4995
tatu.koivisto@lukio.fi