Lukiolaiset: Myös mieli tarvitsee tarkastuksen

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen Yleinen

Lukiolaisten jaksamisen ja mielenterveyden haasteet ovat yleistyneet viime vuosina. Jo ennen koronapandemiaa 40 prosenttia lukiolaisista koki opintonsa henkisesti raskaiksi. Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyssä lähes joka toinen lukiolainen kertoi olleensa huolissaan omasta mielialastaan viimeisimmän 12 kuukauden aikana. Pandemia ja siitä johtuvat rajoitustoimet ovat aiheuttaneet laajan hyvinvointivajeen nuorille.

Lukioissa on nyt tärkeää ryhtyä toimeen lukiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Erilaiset keinot palvelutarjonnan parantamiseksi ja yhteisöllisen hyvinvoinnin rakentamiseksi ovat tarpeen. Mielenterveyden tukemiseen on satsattava myös laajemmin. Lukiolaisten Liiton liittokokous esittää yhdeksi ratkaisuksi mielenterveystarkastuksien käyttöön ottamista lukioissa.

“On tärkeää, että opiskelijoiden mielenterveyttä kartoitetaan fyysisen terveyden seurannan tapaan. Tarkastuksissa voidaan huomata mahdolliset haasteet ajoissa ja tarjota tukea myös ennaltaehkäisevästi: mitä aiemmin tilanne huomataan, sitä varmemmin nuori saa tarvitsemansa avun”, Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Emilia Uljas perustelee.

Tarkastukset voitaisiin toteuttaa esimerkiksi lukion alussa järjestettävien terveystarkastusten yhteydessä. Näin tarkastuksilla pystyttäisiin tosiasiallisesti tavoittamaan kaikki lukiolaiset ympäri Suomen. Mielenterveystarkastuksia voitaisiin toteuttaa myös perusopetuksen oppilaille.

“Nuorten mielenterveyskriisi on mennyt jo liian pitkälle ja nyt tulee ottaa kaikki keinot käyttöön. Mielenterveystarkastuksien tekeminen lisää työmäärää, mikä tarkoittaa, että myös opiskeluterveydenhuollon resursseja on lisättävä ja henkilöstön mielenterveysosaamisesta huolehdittava. Panostukset kuitenkin maksavat itsensä takaisin”, painottaa Lukiolaisten Liiton vuoden 2022 puheenjohtaja Lukas Virtala.

Lukiolaisten Liiton liittokokous muistuttaa, että nuoret ovat yhteiskuntamme tulevaisuus ja koronajälleenrakennuksen kulmakivi. Mielenterveystarkastukset on konkreettinen toimi nuorten mielenterveyskriisin lievittämiseksi – mielen hyvinvoinnin tulee olla pääasia.

 

Lisätiedot:

Emilia Uljas, puheenjohtaja 2021
050 377 9700, emilia.uljas@lukio.fi

Lukas Virtala, puheenjohtaja 2022
lukas.virtala@lukio.fi