Lukiolaiset: Lukiota voitava käydä kotona asuen

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Aluehallintovirasto julkisti tänään arvionsa toisen asteen koulutuksen saavutettavuudesta. Sen mukaan toisen asteen koulutuksen saavutettavuus on hieman heikentynyt edellisestä arviosta.

“Suunta on huolestuttava. Ikäluokkien pienentyminen ja kuntatalouden vaikea tilanne ovat pakottaneet karsimaan oppilaitosverkkoa. On erittäin tärkeää, että nuorella on mahdollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen olematta pakotettu muuttamaan pois kotoa. Koulutuksen saavutettavuudessa on kyse nuorten yhdenvertaisuudesta ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumisesta”, Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Elli Luukkainen toteaa.

Aluehallintoviraston mukaan valtion tulee tukea väljään asuttujen alueiden toisen asteen koulutuksen tarjonnan säilymistä. Pienet lukiot saavat tällä hetkellä rahoitukseensa ns. pienten lukioiden lisän, joka huomioi sen, että pienissä lukioissa kustannukset opiskelijaa kohden ovat tyypillisesti keskimääräistä suuremmat.

“Lukioverkon saavutettavuutta ei voi pitää itsestäänselvyytenä, vaan sen säilyttäminen vaatii toimenpiteitä ja resurssien kohdentamista. Pienten lukioiden lisä ei ole tarkoituksenmukaisin tapa turvata saavutettavuutta, sillä pelkkä lukion koko ei vielä kerro  sen merkitystä oppilaitosverkon kannalta. Pienten lukioiden lisästä tulisikin luopua ja korvata se uudella saavutettavuuslisällä, joka huomioisi koulutuksen järjestämisen olosuhteet paremmin. Näin resurssit kohdentuisivat nimenomaan lukioverkon kattavuuden turvaamiseen”, Luukkainen linjaa.

Jokainen lukion yhdistäminen tai lakkauttaminen on oma tapauksensa, jota tulee punnita niin koulutuksen laadun kuin saavutettavuuden kannalta.

“Lukioverkkoa koetellaan ympäri maan. Pitkällekin valmistellut päätökset voivat tulla opiskelijoille yllätyksenä, vaikka laki velvoittaa kuulemaan opiskelijoita heitä koskevissa asioissa. Opiskelijoille on annettava mahdollisuus osallistua päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin valmistelusta toteutukseen”, Luukkainen päättää.

Lisätietoja:

Elli Luukkainen, puheenjohtaja

elli.luukkainen@lukio.fi, 050 433 3171