Lukiolaiset: Lukiolaisetkaan eivät kuulu leipäjonoon

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen Yleinen

Opintorahan ja asumistuen tulisi mahdollistaa lukiolaisille yksinkertaisten perusasioiden kustantamisen, kuten asumisen ja ruoan kulut. Näin ei kuitenkaan ole: liian moni lukiolainen joutuu jo nyt huolehtimaan siitä, riittävätkö rahat pakollisiin menoihin. Tulevaisuudessa huoli voi koskea yhä useampaa lukiolaista, sillä Suomen hallitus aikoo tehdä leikkauksia, jotka kohdistuvat pienituloisten ja varsinkin opiskelijoiden toimeentuloon.

Lukiolaisten Liiton liittokokous vetoaa päättäjiin: älkää jättäkö nuoria heitteille. Hallitus kaavailee monia toimia nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta hyviltä aikeilta putoaa pohja, jos leikkauksia tehdään nuorten toimeentuloon.

“Leikkausten kohde on aina poliittinen valinta. Nuoria pelotellaan tulevaisuuden velkataakalla, mutta selvitysten mukaan nuoria huolettaa enemmän oma toimeentulo ja pärjääminen, eriarvoistuminen sekä mielenterveyskriisi. Jos meidät uuvutetaan jo nuorena, ei meistä ole myöskään tulevaisuuden tekijöiksi”, jyrähtää Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Ella Siltanen.

Lukiolaisilla on oltava oikeus keskittyä opiskeluun täysipäiväisesti varsinkin nyt, kun oppivelvollisuutta on laajennettu toiselle asteelle. Tukileikkaukset voivat ajaa yhä useamman toimeentulo-ongelmiin ja esimerkiksi pakottaa palkkatyöhön, mikä voi lisätä jo valmiiksi uupuneiden opiskelijoiden kuormitusta. Alati kasvavat elinkustannukset heikentävät tilannetta entisestään.

Lukiolaisten ei pidä joutua stressaamaan omasta tai perheensä toimeentulosta. Kouluterveyskyselyn 2023 mukaan lukiolaisista 43 prosenttia on ollut huolissaan mielialastaan kuluneen vuoden aikana ja noin 31 prosentilla perheen taloudellinen tilanne on kohtalainen tai sitä huonompi. Tutkimusten mukaan heikolla toimeentulolla on selkeä yhteys mielenterveyden oireiluun. Jo nuorena koetuilla mielenterveyden ja toimeentulon haasteilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia tulevaisuuteen.

“Yhteiskuntamme tulevaisuudesta tulee pitää huolta nuoriin ja opiskelijoihin investoimalla. Ei ole kohtuutonta vaatia, että lukiolainen voisi ilman turhaa huolta suorittaa opintojaan. Vaadimme päättäjiltä vastuun kantamista nuorten tulevaisuudesta: emme halua, että lukiolaisetkaan joutuvat leipäjonoon”, linjaa Lukiolaisten Liiton vuoden 2024 vastavalittu puheenjohtaja August Kiattrakoolchai.

 

Lisätietoja:

Ella Siltanen
Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja 2023
050 377 9700, ella.siltanen@lukio.fi

August Kiattrakoolchai
Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja 2024
046 528 1442, august.kiattrakoolchai@lukio.fi