Lukiolaiset: Lukiolaisen toimeentulo ei saa riippua tulkinnasta

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) on pettynyt oikeusasiamiehen ratkaisuun, jonka mukaan Kela ei ole laiminlyönyt velvollisuuksiaan tai toiminut lain vastaisesti, kun se vaatii täysi-ikäisiä lukiolaisia käyttämään opintolainan ennen oikeutta toimeentulotukeen. SLL kanteli asiasta viime vuonna, sillä linjaus on vastoin sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukilain soveltamisopasta. Oppaan mukaan opintolainan käyttöä ei pidä vaatia nuorilta, jotka opiskelevat jatko-opintoihin valmistavassa koulutuksessa, joka ei paranna työmarkkinavalmiuksia tai valmista ammattiin, kuten lukiokoulutus.

“Harmittaa, ettei tähän epäselvään tilanteeseen saatu edelleenkään kunnollista ratkaisua. Nuorten ihmisten toimeentulo ei voi riippua kulloisenkin tahon omista tulkinnoista. Lain henki on kuitenkin sama kuin ministeriön oppaassa, joten tällaisten tilanteiden välttämiseksi se olisi syytä kirjata yksiselitteisesti myös lainsäädäntöön”, SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro vaatii.

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on toimeentulotuen lainsäädäntö sekä toimeentulotuen johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen. SLL pitääkin kummallisena apulaisoikeusasiamiehen ministeriölle suunnattua kehotusta huomioida Kelan linjaukset soveltamisoppaan päivittämistyössä.

“Toimeenpanijan linjausten olisi noudatettava ministeriön linjauksia eikä toisinpäin. Soveltamisoppaan päivitystarve liittyy sitä paitsi muuttuneeseen toimintaympäristöön eli toimeentulotuen Kela-siirtoon. Lukiolaisten tai lukiokoulutuksen yleissivistävän luonteen osalta toimintaympäristö ei ole muuttunut”, hämmästelee Euro.

Lukiolaisten Liitto ei katso opintolainan soveltuvan sosiaaliturvan muodoksi nuorille, jotka ovat vasta aikuistumassa. SLL on huolissaan velkataakasta, joka lukiolaisille voi kasaantua jo kauan ennen opiskelijan valmistumista tutkintoon, joka avaisi ovet työelämään ja parantaisi edellytyksiä maksaa opintolainaa takaisin.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Alvar Euro, 050 918 6674, alvar.euro@lukio.fi