Lukiolaiset: Lukio on paras valmennuskurssi ylioppilaskirjoituksiin

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto on huolestunut ylioppilaskirjoituksiin valmentavien maksullisten valmennuskurssien yleistymisestä. Lukiolaisbarometrin 2019 mukaan 17 prosenttia lukiolaisista harkitsee valmennuskurssin käymistä ylioppilaskirjoituksia varten.

”Lukiokoulutuksen tulee antaa kaikille tasa-arvoiset lähtökohdat ylioppilaskirjoituksiin, sillä vain osalla lukiolaisista on taloudelliset edellytykset osallistua valmennuskursseille. Uudistusten edetessä lukion kurssit valmentavat ylioppilaskirjoituksiin samalla tavalla kuin aikaisemminkin, huomauttaa Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski.

Suomalainen lukiokoulutus on tutkitusti tasalaatuista. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen selvitysten mukaan lukioiden erot ovat pääosin pieniä ja niin sanotussa “eliittilukiossa” opiskelu ei paranna ylioppilaskirjoitusmenestystä.

Toivon, että uudistuksesta viestitään totuudenmukaisesti ja lukiolaisia pelottelematta. Tällä hetkellä liikkuu paljon virheellistä tietoa, joka aiheuttaa lukiolaisille turhaan stressiä”, jyrähtää Nivukoski.

”On myös hyvä muistaa, että vain prosentti ylioppilaista saa viisi laudaturia tai enemmän. Kohtuullisilla arvosanoilla löytyy paljon opiskelupaikkoja. Huoli siitä, että vain ällän ylioppilaat pääsevät korkeakouluun, ei pidä paikkaansa.”

Lukiolaisten Liitto esittää ratkaisuksi opiskelijavalintauudistuksen haasteisiin lukiokoulutuksen rahoitusvajeen paikkaamista ja opinto-ohjauksen resurssien vahvistamista. Näin jokainen lukiolainen saisi entistä parempaa tukea ja ohjausta ylioppilaskirjoituksiin.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Adina Nivukoski, 050 377 9700, adina.nivukoski@lukio.fi

Korkeakoulujen opiskelijavalinta uudistuu tänä keväänä siten, että suurimmassa osassa aloista vähintään puolet paikoista jaetaan todistusten perusteella ja loput pääsykokeella. Tavoitteena on vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa opintojen aloitusta laajentamalla todistusvalinnan käyttämistä. Pääsykokeet eivät kuitenkaan katoa. Lisätietoa uudistuksesta löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta.