Lukiolaiset: Lukio ei ole eliittikoulu – monella lukiolaisella on tarve erityisopetukselle!

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi tänään lauantaina, että oikeus erityisopetukseen aiotaan kirjata lukiolakiin osana hallituksen käynnistämää lukiouudistusta. SLL näkee opetusministerin avauksen kannatettavana. Lukioiden erityisopetuksesta ei ole säädetty lukiolaissa, vaikka ammatillista koulutusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä näin on tehty.

Tällä hetkellä lukioiden tukitoimet vaihtelevat olemattomasta tuesta hyvin organisoituun erityiseen tukeen. Tämä johtaa opiskelijoiden väliseen eriarvoisuuteen. Lukiolaisten erityisen tuen tarpeista suurimmat liittyvät lukemisen ja kirjoittamisen, vieraan kielen ja matematiikan vaikeuksiin sekä koulu-uupumukseen.

“Monipuolinen joukko erilaisista taustoista tulevia opiskelijoita on suomalaisen lukiokoulutuksen vahvuus, joten siksi lukion on huomioitava myös erityistä tukea tarvitsevat”, toteaa SLL:n puheenjohtaja Pietu Heiskanen.

Peruskoulussa tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa on 16 prosenttia oppilaista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n mukaan lukiossa määrä on suunnilleen sama. Lisäksi maahanmuuttajataustaisten nuorten määrän kasvaminen lukiossa lisää myös tuen tarvetta.

“Lukio ei ole mikään eliittikoulu, kuten virheellisesti julkisuudessa välillä väitetään. Noin puolet ikäluokasta menee lukioon, joten silloin moni lukiolainen tarvitsee erityisopetusta. Erityisopetuksella kaikki osaaminen saadaan käyttöön”, päättää Heiskanen.

Lisätietoja: puheenjohtaja Pietu Heiskanen, 050 439 4498, pietu.heiskanen@lukio.fi