Lukiolaiset: Kouluruokailu kaipaa kehittämistä, ei nuorten syyllistämistä

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

TIEDOTE

27.9.2017

Tuoreen Kouluterveyskyselyn mukaan noin 23 % lukiolaisista ei syö
päivittäin tarjottavaa koululounasta. Kouluruokailu on suomalainen
innovaatio, jota voisi verrata lähes äitiyspakkaukseen. Jokainen
suomalainen esi- ja peruskoulun oppilas sekä lukion ja ammatillisen
perusasteen opiskelija voi Suomessa nauttia maksuttoman kouluaterian.

Ajoittain päätään nostaa keskustelu, jossa esitetään kouluruuasta
perittävän maksua. Viimeksi maksujen vaikutuksia kouluruoan arvostukseen
pohti heinäkuussa maa- ja metsätalousministeriön selvitysmiehenä
toiminut, Saarioinen Oy:n entinen toimitusjohtaja Ilkka Mäkelä
(Aamulehti 11.7.).

– Kouluruokailun arvostusta ei nosteta perimällä opiskelijoilta maksuja
vaan todennäköisesti vaikutus on päinvastainen: yhä useampi opiskelija
jättäisi lounaan kokonaan väliin, toteaa Suomen Lukiolaisten Liiton
puheenjohtaja Pietu Heiskanen.

Kouluruokailun kehittämisestä vastuu on erityisesti kunnilla, joilla on
mahdollisuus omilla ratkaisuillaan edistää koululounaan syöjien määrää.
Hyviä tuloksia on saatu, kun opiskelijat on otettu mukaan
suunnittelemaan ruokailun toteuttamista. Ruokalistoja suunnittelevat
raadit, palautteen kerääminen sekä opiskelijoiden vahva osallisuus
koulun toiminnan suunnittelussa näkyvät myös lounaan syöjien määrissä.

– Kouluruokailu on pelkkien ravintosuositusten lisäksi mahdollisuus
tiedostettuihin ja eettisiin valintoihin sekä sosiaalinen hetki, joka
auttaa jaksamaan arjessa, muistuttaa Heiskanen.

Lisätietoja: puheenjohtaja Pietu Heiskanen, pietu.heiskanen@lukio.fi,
050 439 4498