Lukiolaiset kiittävät: Hallituksen esitys uudeksi lukiolaiksi pureutuu lukiokoulutuksen kipukohtiin

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) on erittäin tyytyväinen hallituksen esitykseen uudeksi lukiolaiksi. Hallitus hyväksyi esityksen tänään kokouksessaan, ja seuraavaksi esitys siirtyy eduskunnan käsittelyyn.

“Mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja, hankkia kansainvälisiä kokemuksia, ylittää oppiainerajoja – tässä uudistuksessa on todella paljon hyvää ja se on hieno päivitys lukiokoulutukselle. Lukio avautuu yhä enemmän muulle maailmalle”, SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro arvioi.

SLL on erityisen tyytyväinen, että hallitus esittää lukiolaisille oikeutta erityisopetukseen sekä vahvistaa opinto-ohjausta niin lukiolaisille kuin välivuoden viettäjillekin. Tukipalvelut tulevat tarpeeseen, sillä opiskelijoiden jaksaminen on heikentynyt huolestuttavasti.

“Kun 10 % lukiolaisista uupuu opinnoissaan, on selvää että koulutusjärjestelmän on reagoitava. Tukipalveluiden vahvistamisen lisäksi pitää pureutua juurisyihin ja tarkastella opintojen kuormittavuutta. Opetussuunnitelman perusteiden valmistelussa on mietittävä tarkkaan, kuinka paljon työtä opiskelijoilta voidaan edellyttää”, Euro toteaa.

Kouluviihtyvyyttä edistää myös täysin kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta vapaa lukio. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutta taata turvallinen opiskeluympäristö on näiltä osin tarkennettu.

“Lukioissa kiusaamista suurempi ongelma on kiusaamiseen puuttumattomuus ja toivomme, että tämän myötä puuttumisvelvoite täytetään. Ei voi olla niin, että lukiolainen on velvollinen olemaan muita kiusaamatta, mutta oppilaitos ei olisi vastuussa siihen puuttumisesta”, Euro linjaa.

Ylioppilaskokeen uusimiseen liittyvät käytännöt herättivät keskustelua lausuntokierroksella. SLL pitää tärkeänä, että hallitus on päätynyt esittämään uusimisrajoitusten poistamista.

“Jos yhtään voidaan keventää ylioppilaskokeiden aiheuttamaa stressiä, se kannattaa tehdä. En usko, että tällaista järjestelmää alettaisiin merkittävästi väärinkäyttää. Todistusvalinnan merkitystä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa lisätään, joten ylioppilaskokeisiin ei varmasti jatkossakaan suhtauduta kevyesti“, Euro päättää.

Lisätietoja: puheenjohtaja Alvar Euro, alvar.euro@lukio.fi, 050 918 6674