Lukiolaiset: Kieliopin tankkausta vai aitoja vuorovaikutustaitoja?

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Maanantaina 26.9. vietettiin Euroopan kielten päivää. Yksi teemapäivän tarkoitus on kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä opiskelemaan vieraita kieliä. Monipuolinen kielitaito on yleisesti tunnistettu esimerkiksi työllistymisvaltiksi. Tästäkin huolimatta vieraiden kielten opiskelu lukiossa on vähentynyt. Erityisesti eurooppalaisittain merkittävien kielten, ranskan ja saksan, kirjoittaminen ylioppilastutkinnossa on romahtanut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

“Osin kyse voi olla siitä, että kielten opiskelulla on huono maine – tankataan kielioppia ja sanalistoja sen sijaan, että opiskelu antaisi eväitä aitoon vuorovaikutukseen vieraalla kielellä”, toteaa Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Elli Luukkainen.

Todellisuudessa tänä syksynä käyttöön otetuissa opetussuunnitelman perusteissa on vieraiden kielten opetuksen tavoitteissa painotettu aiempaa vahvemmin rohkeutta hyödyntää kielitaitoa niin opiskelussa, työssä kuin vapaa-ajallakin. Suullisen kielitaidon testaaminen on myös ylioppilastutkinnon kehittämisen työlistalla.

“Nämä ovat ehdottomasti askeleita oikeaan suuntaan. Kaikkien oppiaineiden tulee antaa koulun ulkopuolella hyödynnettäviä valmiuksia, mutta kielten opiskelussa tämä korostuu erityisesti. Ihmisten, tavaroiden ja ajatusten liikkuessa yhä enemmän yli rajojen tarvitaan taitoa ja ymmärrystä monikulttuuriseen kohtaamiseen”, Luukkainen kommentoi.

Toinen selkeästi erottuva trendi on kielivalintojen sukupuolittuneisuus: vaikka ero onkin kaventunut, edelleen saksan kirjoittajista kaksi kolmasosaa on naisia ja ranskan kirjoittajista jopa lähes 80 prosenttia.

Iloinen poikkeus tilastoissa on venäjän kielen kirjoittajien määrän maltillinen kasvu. Venäjän kielen suosio voi tulevaisuudessa lisääntyä yhä enemmän, sillä eduskunta käsittelee tänä syksynä perusasteen kielikokeilua, jossa kokeiluun osallistuville perusopetuksen oppimäärään ei sisälly pakollista toista kotimaista kieltä.

“Aikanaan kokeilua on laajennettava myös lukioon kokeilun piirissä olevien siirtyessä toiselle asteelle. Tuolloin vasta päästään tarkastelemaan miten lisääntyvä vapaavalintaisuus vaikuttaa kirjoitettavien kielten määrään”, Luukkainen muistuttaa.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Elli Luukkainen, elli.luukkainen@lukio.fi, 050 433 3171