Lukiolaiset: Käännetään hyvinvointitilastot tänä lukuvuonna!

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Lukuvuosi käynnistyy suuressa osassa lukioita tällä viikolla. Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) toivoo, että lukuvuoteen lähdetään tavoitteena kääntää tilastot opiskelijoiden hyvinvoinnissa parempaan suuntaan.

“Lukiolaisten jaksamisen haasteet ovat tiedossa ja jokaisen koulutuskentän toimijan on tehtävä työtä niiden voittamiseksi. Uusi hallitus on sitoutunut parantamaan toisen asteen opiskeluhuoltoa sitovilla mitoituksilla. Mitoitukset ovat konkreettinen tapa korjata resurssipula ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa. Nyt asia vain täytyy viedä nopeasti maaliin saakka”, toivoo SLL:n puheenjohtaja Roosa Pajunen.

SLL muistuttaa, että oppilaitoksilla on suuri rooli opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukijoina. Tästä syystä monia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja ratkoa jo lukioiden toimintakulttuurin tasolla. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnin mukaan jopa 23 % lukiolaisista kokee avun pyytämisen omiin huoliin vaikeaksi ja joka kolmannen mielestä avun pyytäminen kotihuoliin on vaikeaa. SLL:n näkemyksen mukaan kynnystä on madallettava muun muassa paremmalla tiedottamisella ja välittävällä ilmapiirillä.

“Jokaisen on koettava turvalliseksi puhua huolista ja hakeutua tarvitsemansa avun piiriin. Tällä hetkellä 37,5 prosenttia lukiolaisista kokee, etteivät opettajat ole kiinnostuneita siitä, mitä heille kuuluu. Uskon, että opettajia kyllä kiinnostaa, mutta arjessa se ei selvästikään välity opiskelijoille asti. Haastankin jokaisen opettajan tekemään näkyväksi, että he ovat lukioissa opiskelijoita varten: Kysykää joka päivä vähintään yhdeltä opiskelijalta, miten heillä menee!”, lopettaa Pajunen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Roosa Pajunen, roosa.pajunen@lukio.fi, 0400 916 466