Lukiolaiset: Järjestyssääntöjen tarkoitus ei ole kurittaa opiskelijoita

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Viime päivinä julkisuudessa on keskusteltu puhelinten käytöstä kouluissa. Tässä yhteydessä Opetushallituksen oppilaitoksia varten valmistelemat järjestyssääntöohjeet ovat nousseet esiin. Sekä perusasteelle että toiselle asteelle tarkoitetut ohjeet antavat esimerkkejä siitä, millaisia määräyksiä kouluissa voidaan antaa muun muassa puhelimiin liittyen.

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) pitää harmillisena sitä, että asiasta käydyssä keskustelussa järjestyssäännöt on nähty lähinnä vain keinona ojentaa kurittomia lapsia ja nuoria. Liitto haluaa muistuttaa, ettei koulun järjestyssääntöjen tarkoitus ole näyttää oppilaille ja opiskelijoille ylhäältä päin, mikä heidän paikkansa kouluyhteisössä on. Pelkkien kieltojen listaamisen sijaan kyse on koko oppilaitoksen yhteisestä sopimuksesta, jolla pyritään tekemään koulusta viihtyisä ja turvallinen ympäristö kaikille siellä toimiville.

“Esimerkiksi puhelinten käyttöön liittyvät säännöt tulisi ehdottomasti muotoilla yhdessä opiskelijoiden kanssa”, toteaa SLL:n puheenjohtaja Elli Luukkainen. “Puhelimet ovat kiinteä osa arkea niin kodeissa, kouluissa kuin työpaikoillakin, eikä yksipuolinen täyskielto siksi toimi. Tärkeintä olisi pohtia yhdessä, millaisia järkeviä käyttötapoja puhelimille on ja miten niitä voidaan käyttää esimerkiksi opetuksen tukena.”

SLL:n mielestä on ongelmallista, jos kaikkia oppilaitoksia ala-asteesta lukioon ohjataan laatimaan samankaltaiset järjestyssäännöt. “Toisen asteen opiskelijoilla vastuu omasta oppimisesta on selvästi suurempi. Siksi monet kiellot eivät ole sovellettavissa lukioon, vaan ne rajoittavat turhaan vastuun edellyttämää vapautta” puheenjohtaja Luukkainen näkee.

Vastuuta onkin kannettava puolin ja toisin. “Toki opiskelijoilla on velvollisuutensa: lain mukaan lukiolainen ei saa häiritä opetusta ja hänen on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti. Järjestyssääntöjä laadittaessa on puolestaan sitten huolehdittava siitä, etteivät niihin kirjattavat kiellot ylitä näitä velvollisuuksia. Myös puhelinten suhteen on keskityttävä nimenomaan niiden häiritsevään käyttöön ja vältettävä ylilyöntejä”, Luukkainen kiteyttää.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Elli Luukkainen, elli.luukkainen@lukio.fi, 050 433 3171

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Otso Salvi, otso.salvi@lukio.fi, 045 129 6795