Lukiolaiset ja OSKU: Toisen asteen perustuttava jatkossakin duaalimalliin 

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajakansanedustaja Antti Kurvinen esitti valtiopäivien avauspuheessaan 12.2., että Suomeen on luotava lähikouluja. Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna-Leena Mattila julkaisi 13.2. tiedotteen, jonka mukaan Keskustan esittämä toisen asteen lähikoulu mahdollistaisi nuorille opiskelun lähellä kotia, kun ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat voisivat suorittaa yleissivistävät opinnot lukioissa ja päinvastoin.  

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ja Suomen Lukiolaisten Liitto suhtautuvat ehdotukseen kriittisesti. Järjestöjen mielestä toisen asteen koulutuksen on jatkossakin pohjauduttava malliin, jossa lukio ja ammatillinen koulutus toteuttavat toisistaan erillisiä tehtäviä.  

Lukion rooli on olla yleissivistyksen kautta jatko-opintoihin valmistava koulutusmuoto. Ammatillinen koulutus valmentaa osaavia ja ammatillisesti sivistyneitä käytännön tekijöitä. Molempia koulutusmuotoja ja niiden opintosisältöjä on kehitettävä itsenäisesti kunkin omista tarpeista ja lähtökohdista”, summaa Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski. 

Järjestöt uskovat valinnanvapauteen ja yksilön päätäntäkykyyn omista intresseistään. Keskustan esittämä lähikoulu muistuttaa järjestöjen mielestä uhkaavasti konseptina Ruotsissa tunnettua nuorisokoulua, jonka tulokset naapurimaassa eivät olleet toivottavia. Kaikilla on jo nyt mahdollista suorittaa halutessaan vaativa yhdistelmätutkinto Suomessa 

Järjestöt toivovat poliitikoilta malttia toista astetta koskeviin uusiin koulutuspoliittisiin avauksiin tilanteessa, jossa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen lainsäädäntöä on hiljattain uudistettu ja oppivelvollisuuden laajentamiseen tähtäävä valmistelutyö on parhaillaan käynnissä.  

Toisen asteen opintojen suorittamisen mahdollisuus jatkossa lähellä omaa kotia on tärkeää erityisesti nuorten opiskelijoiden kohdalla. Tämä ei kuitenkaan edellytä toimivan duaalimallin romuttamista vaan ennemminkin riittäviä määrärahoja toisen asteen koulutuksen toteuttamiselle, muistuttaa Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU:n puheenjohtaja Iivari Korkala. 

 Lisätiedot: 

Adina Nivukoski
puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto
050 377 9700, adina.nivukoski@lukio.fi  

Iivari Korkala
puheenjohtaja, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU
044 977 6356, iivari.korkala@osku.info