Lukiolaiset ja OAJ: Sähköisten oppimateriaalien arvonlisävero haittaa koulutuksen digitalisaatiota

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Euroopan unionin komissio on päättänyt esittää jäsenmaille mahdollisuutta laskea digilehtien ja e-kirjojen arvonlisäveroa. Pääministeri Juha Sipilä on näyttänyt alustavaa vihreää valoa digijulkaisujen alv-alennukselle. (Keskisuomalainen 8.12.)

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) ja Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) haluavat muistuttaa, että alv-alennus on ulotettava myös digitaalisiin oppimateriaaleihin. Digitaalisten oppimateriaalien arvonlisävero on 24 prosenttia, kun printtikirjoista maksetaan 10 prosentin arvonlisävero.

“Nykytilanne on kummallinen: verotuksella tuetaan printissä pitäytymistä, vaikka koulutuksen digitalisaation etenemisen kannalta laadukkaiden ja kohtuuhintaisten digimateriaalien yleistyminen on aivan olennaista“, OAJ:n erityisasiantuntija Olavi Arra toteaa.

Digitaalisten oppimateriaalien yleistymisen on toivottu pienentävän opiskelijalle koituvia kustannuksia. Käytännössä säästö ei kuitenkaan ole tähän asti ollut merkittävä.

“Lukion kustannukset lukiolaiselle ovat jo yli 2600 euroa – kipuraja on ylitetty aikoja sitten. Arvonlisäveron alennuksen siirtyminen kuluttajahintoihin olisi palvelus myös lukiokoulutuksen saavutettavuudelle“, SLL:n puheenjohtaja Elli Luukkainen toivoo.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Elli Luukkainen, elli.luukkainen@lukio.fi, 050 433 3171

Erityisasiantuntija Olavi Arra, olavi.arra@oaj.fi, 020 748 9635