Lukiolaiset ja nuorisovaltuutetut kannustavat nuoria kuntavaaliehdokkaiksi

Järjestön tiedotteet Uutiset Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto käynnistivät 16.4. yhteisen #nuoriehdokas-kampanjan, joka kannustaa nuoria ehdolle 9.4.2017 järjestettävissä kuntavaaleissa.

Järjestöt ovat huolissaan nuorten äänen kuulumisesta kunnallisessa päätöksenteossa. Tällä hetkellä kuntapäättäjien keski-ikä on 48 vuotta kuntalaisten keski-iän ollessa noin 41 vuotta.

“Hallituksen valmistelema tulevaisuuden kunta -uudistus tulee keskittämään kuntien tehtäviä entistä enemmän lasten ja nuorten palveluihin. Tämän tulee myös vahvistaa nuorten mahdollisuuksia osallistua asioistaan päättämiseen”, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen huomauttaa. Järjestöt korostavat, että erilaisten alaikäisten nuorten vaikutuskanavien lisäksi tarvitaan myös nuoria kuntapoliitikkoja, jotka päättävät asioista.

#nuoriehdokas-kampanja kerää sosiaalisessa mediassa nuorten kuntavaaliehdokkaiden ja -päättäjien kokemuksia sekä kannustaa nuoria tavoittelemaan ehdokaspaikkaa omassa kotikunnassaan. Osana kampanjaa pidempään politiikassa mukana olleet nuorisovaikuttajat jakavat kokemuksiaan ja kannustustaan nuorille. Mukana ovat muun muassa Suomen nuorimpana kansanedustajaksi valittu Suomen pankin pääjohtaja Erkki Liikanen, politiikassa ja viestinnän parissa uraa tehnyt Sini Korpinen ja tällä hetkellä nuorimpana kansanedustajana toimiva Ilmari Nurminen. Kampanjan aikana nuoret kannustavat toisiaan lähtemään ehdolle kertomalla, miksi äänestäisivät kuntavaaleissa muita nuoria.

Järjestöt toivovat sosiaalisen median kampanjan herättävän keskustelua nuorten asemasta kunnallisessa päätöksenteossa sekä voimaannuttavan nuoria tavoittelemaan päätöksentekijän paikkoja kunnissaan.

“Nuoret ovat omien asioidensa parhaita asiantuntijoita ja heillä on yhtäläiset oikeudet vaikuttaa kuntien asioihin. Toivonkin puolueiden antavan nuorille mahdollisuuden päästä ehdokkaiksi sekä tukevan heitä vaalityössä”, sanoo Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Elli Luukkainen.

 

Lisätietoja:

Elli Luukkainen, puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto ry, elli.luukkainen@lukio.fi, 050 4333 171

Kimi Uosukainen, puheenjohtaja, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry, kimi.uosukainen@nuva.fi, 044 777 0561

Kampanjasivu: www.nuoriehdokas.fi