Lukiolaiset iloitsevat: Lukiolakiesityksessä erityisopetusta ja korkeakouluyhteistyötä!

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema lukiolaki lähti tänään keskiviikkona lausuntokierrokselle. Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) on erittäin tyytyväinen siihen, että lakiluonnoksessa esitetään opiskelijalle oikeutta erityisopetukseen.

“Tämän päivän ja myös tulevaisuuden lukiolaiset ovat moninainen joukko, joista osa tarvitsee opintoihinsa lisätukea. Nyt lukiolaiset ovat eriarvoisessa asemassa, kun erityisopetuksen tarjoaminen on koulutuksen järjestäjän harkinnan varassa. Riittävät tukipalvelut ovat tärkeä tekijä siinä, että jokainen nuori voi suorittaa toisen asteen tutkinnon”, toteaa SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro.

Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö on yksi lukiouudistuksen keskeisistä kehittämiskohteista. Koulutuksen järjestäjien tulisi esityksen mukaisesti järjestää osa opinnoista yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Tällainen koulutusyhteistyö auttaa lukiolaista löytämään oman polkunsa, mutta rinnalle tarvitaan myös laadukasta ja riittävää opinto-ohjausta. Siksi SLL onkin iloinen siitä, että lakiluonnokseen on kirjattu opiskelijan oikeus henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen sekä ilman opiskelupaikkaa jääneen ylioppilaan oikeus opinto-ohjaukseen vuosi valmistumisensa jälkeen.

Korkeakouluyhteistyöhön liittyy myös esitys opintopisteisiin siirtymisestä lukiokoulutuksessa. Näin lukion ja korkeakoulujen käyttämä mitoitus olisi yhdenmukainen, mikä voisi helpottaa korkeakouluopintojen hyväksilukua lukio-opintoihin.

Avoimeksi esityksen perusteluissa jää kuitenkin se, huomioisiko opintopisteet myös lukiolaisten itsenäisen opiskelun. Korkeakoulujen ECTS-opintopisteet pitävät sisällään myös opiskelijan tekemän itsenäisen työn. Tähän asti lukiokurssien laajuus on määritelty ainoastaan opetuksen määränä.

“Opiskelijan oikeusturvan kannalta olisi tietysti tervetullutta, että vaadittavalle itsenäiselle työskentelylle määritellään rajat. On kuitenkin pidettävä huoli, että mitoitus ei lisäisi työmäärää nykyisestä. Tiedämme tutkimuksista, että monet lukiolaiset ovat jo äärirajoilla, useat uupuvat kuorman alla ja oppimisen ilo katoaa. Opintopistemitoitusta tulee vielä tarkastella suhteessa opiskelijoiden tällä hetkellä tekemään työmäärään”, Euro linjaa

Lakiluonnokseen on jäänyt kuitenkin myös merkittäviä puutteita, joihin SLL toivoo tarkennuksia lausuntokierroksen jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi kiusaamiseen puuttuminen ja opiskelijoiden osallistuminen koulutuksen kehittämiseen.

“Pelkästään suojaaminen kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä ei riitä, vaan opettajilla ja rehtorilla on oltava velvollisuus puuttua siihen ja ilmoittaa siitä kiusatun ja kiusaajan huoltajalle perusopetuslain tapaan. Kouluterveyskyselyn (2015) mukaan 85 % kiusaamista kohdanneista lukiolaisista kokee, että koulun aikuiset eivät puutu kiusaamiseen“, Euro muistuttaa.

Nyt tehtävän uudistuksen on luotava edellytyksiä myös lukion jatkuvalle ja opiskelijoita osallistavalle kehitystyölle. Tämän kehittämisen selkärankana on oltava systemaattisesti kerättävä anonyymi opiskelijapalaute. Tästä syystä SLL katsoo, että uudistuksen yhteydessä on käynnistettävä valtakunnallisen lukiolaispalautejärjestelmän rakentaminen.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Alvar Euro, alvar.euro@lukio.fi, 050 918 6674