Historiallinen lukuvuosi käynnistyy – ovatko lukiot valmiina?

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Useimmat Suomen lukioista aloittavat tällä viikolla jälleen koulutyön. Käynnistyvä lukuvuosi jää historiaan viimeisenä lukuvuotena ennen sähköisten ylioppilaskirjoitusten alkua syksyllä 2016. Sähköistäminen aloitetaan muutamasta oppiaineesta, ja lopulta keväällä 2019 kaikki ylioppilaskirjoitukset toteutetaan sähköisinä. Suomen Lukiolaisten Liitto haluaa herätellä kaikki lukiot viimeistään nyt sähköisen opiskelun aikakauteen.

“Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin siirtyminen ei ole varmastikaan mennyt keneltäkään ohi. Tästä huolimatta lukiot ovat vielä eri vaiheissa niihin valmistautumisessa. Niin asenteissa, osaamisessa kuin resursseissa on suuria eroja, jotka asettavat lukiolaiset koulusta ja opettajista riippuen eriarvoiseen asemaan ylioppilaskirjoituksiin valmistautuessa”, puheenjohtaja Tatu Koivisto toteaa.

Vaikka ylioppilaskirjoitukset antavatkin nyt viimeisen sysäyksen lukioiden sähköistymiselle, Lukiolaisten Liitto toivoo, että valmistautuminen ei jää pelkästään uuden sähköisen koejärjestelmän käytön opetteluun. “Kaipaamme tietotekniikan läpileikkaavaa hyödyntämistä kaikessa opiskelussa ja koulun muussa toiminnassa. Aluksi se ei välttämättä tunnu luontevalta tai helpoltakaan, mutta ensimmäiset askeleet on joka tapauksessa otettava joskus”, Koivisto muistuttaa.

Istuva hallitus pääsee nyt aitiopaikalta seuraamaan ja toivottavasti myös tukemaan tätä lukiokoulutuksen suurta päivitysprojektia, sillä tämä nelivuotiskausi tulee näyttämään suunnan tulevaisuudelle. Lukiolaisten Liitto odottaa tämän näkyvän myös hallituksen kärkihankkeiden rahoituspäätöksissä: laajamittainen täydennyskoulutus, aineenopettajakoulutuksen kehittäminen, lukioiden infran päivittäminen ja erilaisten digikokeiluiden mahdollistaminen tarvitsevat resursseja.

“Toivomme, että käynnistyvän lukuvuoden aikana tietotekniikan hyödyntämisen lisääntyessä luontevana osana opiskelun arkea myös yleinen tekniikkamyönteisyys lisääntyy. Emme pidä sähköistymistä itseisarvona, vaan uskomme, että digitaalinen murros on suomalaisen koulutusjärjestelmän seuraava iso kehitysaskel. On mielettömän siistiä olla nyt tuon murroksen kynnyksellä“, Koivisto päättää.

Lisätietoja:

Tatu Koivisto
Puheenjohtaja
050 431 4995
tatu.koivisto@lukio.fi