Lukiolaiset: Heittäkää pelastusrengas! Lukiolaiset hukkuvat stressiin

Lausunnot & kannanotot

 

Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) liittokokous vaatii että nuorten jaksamiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Kouluterveyskyselyn perusteella tilanne on erittäin huolestuttava: jopa joka kolmas lukiolainen kokee hukkuvansa koulutyöhön vähintään muutamana päivänä viikossa.

“Lukiossa on ajauduttu tilanteeseen, jossa vaaditut sisällöt ja käytettävissä oleva aika eivät ole enää millään tavalla tasapainossa. Kurssit ovat täynnä asiaa ja on tavallista, että kaikkea ei ehditä edes yhdessä käsitellä. Oppiminen tuntuu pelkältä suorittamiselta – tähän on saatava muutos nyt, kun opetussuunnitelmia jälleen päivitetään. Tavoitteita on uskallettava karsia”, SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro linjaa.

Kouluterveyskyselyn mukaan 35,4 % lukiolaisista on ollut huolissaan omasta mielialastaan kuluneen vuoden aikana. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen mukaan lukiolaiset kuitenkin pitävät avun pyytämistä erilaisiin huoliin vaikeampana kuin avun saamista. SLL:n liittokokous on huolissaan opiskeluhuollon palveluiden liian korkeasta kynnyksestä ja vaatii koko oppilaitosyhteisöltä panostusta välittävään ilmapiiriin.

“Kun huoli omasta tai toisen jaksamisesta herää, on avun oltava lähellä. Tällä hetkellä opiskeluhuollon palveluiden saatavuudessa on suurta vaihtelua. Erityisesti psykologi-, kuraattori- ja lääkäripalvelut vaativat parempaa resursointia. Henkilöstömitoitussuosituksista on tehtävä kuntia ja tulevia maakuntia sitovat, jotta palvelut toteutuvat yhdenvertaisesti joka puolella Suomea”, vaatii SLL:n vastavalittu puheenjohtaja 2019 Roosa Pajunen.

Lukiolaisten mielestä opiskelijahuoltoa ja muita tukipalveluita on vahvistettava, opintojen kuomittavuuden juurisyihin on puututtava ja opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden saatavuus on varmistettava. Näihin on löydyttävä paukkuja myös kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Ensi vuonna nähdään, heitetäänkö lukiolaisille pelastusrengas vai jätetäänkö heidät yksin.

Lisätietoja:
Alvar Euro, puheenjohtaja 2018
p. 050 918 6674, alvar.euro@lukio.fi

Roosa Pajunen, puheenjohtaja 2019
p. 040 091 6466, roosa.pajunen@lukio.fi