Lukiolaiset: Ennakkoluulottomasti kohti parempia ylioppilaskirjoituksia

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Hyväksytty liittokokouksessa 13.11.2016

Ylioppilastutkinto on yli 160-vuotisen historiansa ajan kulkenut käsi kädessä suomalaisen sivistyskäsityksen kanssa. Yhteiskunnan ja ympäröivän maailman kehittyessä myös ylioppilastutkinnon on kehityttävä. Merkittävimpien uudistusten joukkoon viime aikoina lukeutuvat ylioppilastutkinnon sähköistäminen sekä arvosanojen vertailtavuuden kehittäminen. Vastikään luovutetussa työryhmäraportissa esitettiin ylioppilastutkinnon vahvempaa hyödyntämistä korkea-asteen opiskelijavalinnassa. Vielä rohkeampia avauksia odotetaan parhaillaan työskentelevältä ylioppilastutkinnon kehittämistä pohtivalta työryhmältä ensi vuonna.

“On ollut hienoa olla mukana kehittämistyössä, jossa on päästy juupas-eipäs-väittelystä eteenpäin. Ylioppilastutkinnolla on jo nyt merkittävä rooli lukioiden tasalaatuisuuden sekä tavoitteellisen lukio-opiskelun turvaamisessa, mutta meidän täytyy olla yhä kunnianhimoisempia. Eilisen kokeella ei voida arvioida huomisen osaamista“, Lukiolaisten Liiton vuoden 2016 puheenjohtaja Elli Luukkainen toteaa.

Ylioppilastutkinnon kehittäminen vaatii konkreettisia toimia. Tutkintoon on esitetty esimerkiksi suullisen osaamisen mittaamista, ryhmätyöosiota, internetin hyödyntämistä ja ainerajat ylittäviä kokonaisuuksia. Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokous toivoo, että kaikista avauksista keskusteltaisiin ilman ennakkokäsityksiä. Kokeen kehittämisen on lähdettävä siitä, että muodostetaan yhteisymmärrys nyky-yhteiskunnassa olennaisista taidoista ja osaamisesta. Näiden arviointi ei ole helppoa, mutta haasteeseen on tartuttava.

“Tavoitteena on oltava pedagogisesti mielekäs koe ja tutkinto, joka vastaa yhä paremmin uudistuvan yhteiskunnan todellisia haasteita. Ennen kaikkea sen tulee kohdella jokaista lukiolaista reilusti ja kuvata tämän osaamista totuudenmukaisesti”, Lukiolaisten Liiton vastavalittu vuoden 2017 puheenjohtaja Pietu Heiskanen linjaa.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja 2016 Elli Luukkainen, elli.luukkainen@lukio.fi, 050 433 3171
Puheenjohtaja 2017 Pietu Heiskanen, pietu.heiskanen@lukio.fi, 050 439 4498