Lukiolaiset: Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain – ja se on hyvä!

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) iloitsee tänään eduskunnassa hyväksytystä uudesta lukiolaista.

“Hyväksytyssä laissa on monia SLL:n pitkäaikaisia tavoitteita. Oikeus erityisopetukseen ja muu tukipalveluiden vahvistaminen tunnustavat lukiolaisten moninaisuuden. Näillä toimilla puretaan mielikuvaa ylireippaasta lukiolaisesta, jonka on aina pärjättävä omillaan. Lisäksi lukio avautuu nykyistä vahvemmin muulle yhteiskunnalle, kun esimerkiksi yhteistyö korkeakoulujen ja työelämän kanssa määritellään laissa. On todella kiitollinen olo, ennen kaikkea tulevien lukiolaisten puolesta”, SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro toteaa.

Uusi lukiolaki on luonteeltaan mahdollistava: yhteiset kansalliset tavoitteet ja sisällöt säilyvät jatkossakin, mutta laki antaa koulutuksen järjestäjille nykyistä enemmän vapauksia suunnitella opetuksen toteuttamista. Esimerkiksi nykyisestä kurssimitoituksesta luovutaan, ja koulutuksen järjestäjillä on suurempi päätäntävalta opintojaksojen koostamisesta.

“Pallo on nyt lukioilla. Toivomme, että haaste otetaan vastaan ja lainsäädännön mahdollisuudet hyödynnetään laajasti, yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ideoiden sekä toteuttaen. Aivan olennaista on tietysti se, että uudistukseen on varattu riittävät resurssit. Uusien velvoitteiden lisäksi myös suunnittelutyö vaatii aikaa ja voimavaroja. Näitä ei voida ottaa rehtorien ja opettajien selkänahasta, vaan seuraavalla hallituskaudella lukion yksikköhintaan on tehtävä tasokorotus”, Euro huomauttaa.

SLL katsoo, että hyväksytty lainsäädäntö on valtava askel oikeaan suuntaan, mutta lukiokoulutuksen kehittämisessä riittää vielä tehtävää.

“Toimintakulttuuria voi aina viedä parempaan suuntaan. Tulevaisuuden lukioyhteisössa jokaisella on oltava turvallinen olo ja mahdollisuus vaikuttaa. Tärkeä työkalu olisi esimerkiksi valtakunnallinen opiskelijapalautejärjestelmä, jonka avulla opiskelijoiden ääni saataisiin kuulumaan vahvasti myös paikallisessa koulutuksen kehittämisessä”, Euro linjaa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Alvar Euro, 050 918 6674, alvar.euro@lukio.fi