Lukiolaiset: Budjettiriihessä aika päättää opiskelijapalautejärjestelmästä

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto vaatii hallitukselta toimia ensi viikon budjettiriihessä lukiolaisten osallisuuden parantamiseksi. SLL esittää, että hallitus tekisi päätöksen valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän perustamisesta.

Valtakunnallinen opiskelijapalautejärjestelmä on jo käytössä sekä korkea-asteella että toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, mutta lukiokoulutuksesta palautejärjestelmä puuttuu. Palautejärjestelmä tarjoaisi arvokasta, vertailukelpoista tietoa lukiokoulutuksen tilasta.

“Opiskelijapalautejärjestelmä tarvitaan mahdollisimman pian. Opiskelijoille palautejärjestelmä mahdollistaisi systemaattisen, matalan kynnyksen tavan osallistua koulutuksen kehittämiseen. Tässä olisi mahdollisuus ottaa erinomainen askel kohti entistä laadukkaampaa lukiokoulutusta!”, toteaa Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Roosa Pajunen.

Myös eduskunnan sivistysvaliokunta piti viime vuonna palautejärjestelmän käyttöönottoa harkinnan arvoisena, koska se tarjoaisi koulutuksen järjestäjille tietoa lukiolaisten mielipiteistä opetuksen järjestämisestä. SLL katsoo, että opiskelijapalautejärjestelmä voitaisiin rahoittaa hallitusohjelmassa luvatusta laatu- ja saavutettavuusohjelmasta.

“Nyt kun lukiolaki on uudistettu ja uudet opetussuunnitelman perusteet ovat pian valmiita, olisi erinomainen aika kehittää lukion laatua. Tulevaisuudessa opiskelijapalaute voisi myös vaikuttaa lukioiden rahoitukseen. Lukiokoulutuksen laadun kehittäminen on edellytys sille, että nuoret saavat loistavat eväät tulevaisuuteen maailman parhaassa lukiokoulutuksessa”, Pajunen visioi.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Roosa Pajunen, roosa.pajunen@lukio.fi, 0400 916 466