Tutorverkosto

Tutorverkosto on useiden nuorista välittävän organisaation verkosto, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää tutortoimintaa parhaaseen potentiaaliinsa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Mitä on tutortoiminta? Tutorointi on vertaisuuteen perustuvaa, kaikki opiskelijat mukaan ottavaa matalan kynnyksen toimintaa, jolla vahvistetaan yhteishenkeä oppilaitoksessa. Tutortoiminnalla voidaan tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja vertaissuhteita oppilaitosyhteisöissä.


Valtakunnallinen tutorverkosto – vertaisuudesta voimaa opiskeluarkeen!

Tutorverkosto tukee lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia:


Tulevat koulutukset & tapahtumat:
Tutorohjaajien peruskoulutus 20.9. Teamsissa


Materiaalit:
Hyvinvoivaa yhteisöä rakentamassa – näin kehität oppilaitoksesi tutortoimintaa


Tutorverkoston yhteystiedot:
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Suomen Lukiolaisten Liitto: Milla Rekola, milla.rekola@lukio.fi
Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Anna-Kaisa Hiedanniemi, anna-kaisa.hiedanniemi@mll.fi
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry: Elisa Brusila, elisa.brusila@sakury.net
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry: Amanda Majuri, amanda.majuri@sakkiry.fi
Juvenia, XAMK: Antti Väisänen, antti.vaisanen@xamk.fi
Nuorten Akatemia: Saara Kallio-Kokko, saara.kallio-kokko@nuortenakatemia.fi