Tutorverkosto

Tutorverkosto on usean nuorista välittävän organisaation verkosto, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää tutortoimintaa parhaaseen potentiaaliinsa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Mitä on tutortoiminta? Tutorointi on vertaisuuteen perustuvaa, kaikki opiskelijat mukaan ottavaa matalan kynnyksen toimintaa, jolla vahvistetaan yhteishenkeä oppilaitoksessa. Tutortoiminnalla voidaan tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja vertaissuhteita oppilaitosyhteisöissä.

Lisätietoja

Valtakunnallinen tutorverkosto – vertaisuudesta voimaa opiskeluarkeen!

Tutorverkosto tukee lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia:

Materiaalit:

Hyvinvoivaa yhteisöä rakentamassa – näin kehität oppilaitoksesi tutortoimintaa

Tutorverkoston yhteystiedot: Ota yhteyttä ja kysy lisää!

  • Suomen Lukiolaisten Liitto: Iiris Hynönen, iiris.hynonen@lukio.fi
  • Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Anna-Kaisa Hiedanniemi, anna-kaisa.hiedanniemi@mll.fi
  • Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry: Elisa Brusila, elisa.brusila@sakury.net
  • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry: Amanda Majuri, amanda.majuri@sakkiry.fi
  • Juvenia, XAMK: Antti Väisänen, antti.vaisanen@xamk.fi
  • Nuorten Akatemia: Saara Kallio-Kokko, saara.kallio-kokko@nuortenakatemia.fi
  • Erilaisten oppijoiden liitto: Riikka Marttinen, riikka.marttinen@eoliitto.fi

Tapahtumia ja toimintaa lukiolaisille ympäri Suomen: