Lukiodiplomiohjeita päivitetään, lausuimme!

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

SLL osallistui Opetushallituksen järjestämään kuulemistilaisuuteen lukiodiplomiohjeiden päivittämisestä. Lukiodiplomit tarjoavat mielestämme lukiolaisille hyvän mahdollisuuden näyttää osaamistaan ja harrastuneisuuttaan. Lisähuomiota tulisi kiinnittää siihen, miten lukiolaiset ovat tietoisia tästä mahdollisuudesta!

Kuulemistilaisuudessa totesimme seuraavaa:

Opetushallituksen linjaamat keskeiset lähtökohdat ovat perustellut ja selkeyttävät lukiodiplomeihin liittyvää ohjeistusta.
Kannatamme pohjakurssien vähimmäismäärän pitämistä ennallaan. Tämä mahdollistaa diplomien suorittamisen myös niissä lukioissa, joissa kurssitarjonta on niukempi.

On hyvä, että arvioinnin kohteet ja kriteerit määritellään arvosanoille 6, 8 ja 10. Tämä selkeyttää ja yhtenäistää lukiodiplomien arviointia. Arvostelun valtakunnallinen yhdenmukaisuus lisää mahdollisuuksia hyödyntää lukiodiplomeita korkea-asteen opiskelijavalinnassa.

Tällä hetkellä koulutuksen järjestäjä päättää tarjoaako se mahdollisuutta lukiodiplomin suorittamiseen. SLL katsoo, että koulutuksen järjestäjän tulee aina tarjota mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi, mikäli oppilaitoksessa on mahdollista opiskella diplomin suorittamiseen vaadittavat pohjakurssit.

Ohjeistuksissa tulee huomioida opiskelijoiden harrastuneisuuden ja osaamisen laaja kirjo. Opiskelijan on voitava antaa näyttö erityisosaamisesta valitsemassaan lajissa opettajan harkinnan estämättä.

Opiskelijoiden tiedottaminen lukiodiplomin suoritusmahdollisuuksista tulee kuvata selkeästi kaikissa ohjeissa. Hyvä muotoilu on esimerkiksi kuvataiteen ja kotitalouden ohjeissa: “Opiskelijoiden edun mukaista on, että kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisen mahdollisuudesta tiedotetaan heille lukio-opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijoille voidaan järjestää erillinen tilaisuus, jossa kerrotaan lukiodiplomin suoritusmahdollisuudesta.”

Lukiodiplomien kehittämistä tulee seuraavaksi jatkaa siten, että opiskelijan olisi mahdollista suorittaa myös humanistisiin ja luonnontieteisiin aineisiin perustuvia tiedediplomeita.

 

Lisätietoja: koulutuspoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, annakaisa.tikkinen@lukio.fi, 040 356 6082