Piirikokous: Sähköisten ylioppilaskirjoitusten valmistelut hoidettava huolella

Lounais-Suomen Lukiolaiset

Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n Lounais-Suomen piiri ry lausui viime viikolla piirikokouksessaan seuraavaa:

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten valmistelut hoidettava huolella

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat vuoden päästä. Kokeita on valmisteltu pitkin 2010-lukua, ja koko maan laajuisia testejä on pidetty nyt kahdesti. Vastuu kokeiden käytännön valmisteluista on pääosin koulutuksenjärjestäjällä, ja monesti asian kanssa ollaan hyvinkin eri tasoisissa lähtöasetelmissa.

Koulutuksenjärjestäjien vastuulla on monen opiskelijan suorituksen onnistuminen. Abitti-järjestelmää on testattava kaikkien sähköisesti kirjoittavien kanssa kunnolla ja varmasti. Opiskelijoille on annettava varma kuva järjestelmän toimivuudesta, ja varasuunnitelma järjestelmän kaatumisen varalle on oltava olemassa. Mitään ei saa jättää sattuman varaan.

Lukiolaisten Liiton Lounais-Suomen piiri muistuttaakin, että koulutuksenjärjestäjät ottavat asian tosissaan, ja kuuntelevat kokeiden järjestelemisessä myös opiskelijoita. Opiskelijat ne kokeet tekevät, joten heidän sanojaan on pidettävä suuressa arvossa. Muistetaan siis kuunnella opiskelijoita, ja testataan sekä suunnitellaan kaikki systeemit loppuun asti.

Naantalissa 27.11
Lounais-Suomen Lukiolaiset