Liittokokouksen julkilausuma: Opintotuki kuntoon!

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) liittokokous on äärimmäisen huolestunut lukiolaisten toimeentulosta, jonka riittämättömyys nakertaa lukiolaisten hyvinvointia ja jaksamista. 

SLL:n liittokokous pitää hyvänä ensiaskeleena opintorahan sitomista kansaneläkeindeksiin syksyllä 2020. Liittokokous kuitenkin muistuttaa, että vain noin prosentin korotus on täysin riittämätön. Tästä syystä se vaatii huoltajien tulorajojen ja alhaisten opintorahojen korottamista. Kohtuuttoman alhaisten huoltajien tulorajojen takia moni lukiolainen jää tosiasiallisesti ilman opintotukea. Huoltajien tulojen alentava vaikutus opintotukeen pitää poistaa kokonaan. 

Yli 21 prosenttia ensimmäisen ja toisen vuoden lukiolaisista käy palkkatyössä koulutyön ohessa kouluterveyskyselyn 2019 mukaan. Tämä kuormittaa opiskelijoita, jotka kamppailevat jo valmiiksi jaksamisen ja mielenterveyden haasteiden kanssa. Luku on kasvanut noin kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2017.  

”Opiskelijoilla on oikeus keskittyä opintoihinsa täyspäiväisesti. Koulutuksellinen tasa-arvo ja lukiolaisten jaksaminen on pelastettava tekemällä opintotuesta aidosti toimiva”, sanoo Lukiolaisten Liiton vuoden 2019 puheenjohtaja Roosa Pajunen

SLL esittää, että opintotukea uudistetaan osana suunniteltua oppivelvollisuusiän pidentämistä. Uudistusta tehdessä opintotuen 17 vuoden ikäraja tulee siirtää historiaan. Opintorahan tasoa ei saa jatkossa sitoa täysi-ikäisyyteen, jotta kaikkia toisen asteen opiskelijoita kohdeltaisiin tasa-arvoisesti. 

”Opintorahan on oltava jokaisen opiskelijan itsensä käytettävissä jo toisen asteen opintojen alkaessa. Lukiolaisella on oltava mahdollisuus tehdä omaa tulevaisuuttaan koskevat päätökset itsenäisesti”,  vaatii Lukiolaisten Liiton vuoden 2020 puheenjohtaja Adina Nivukoski.

 

Lisätietoja: 

Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja vuonna 2019 Roosa Pajunen, 040 091 6466, roosa.pajunen@lukio.fi

Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja vuonna 2020 Adina Nivukoski, 044 347 9922, adina.nivukoski@lukio.fi

 

Kuva: Silja Lampela