Lausunto sivistysvaliokunnalle hakijamaksujen poistamisesta

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Hallitus on antanut esityksen hakijamaksujen poistamisesta EU-/ETA-maiden ulkopuolisilta hakijoilta. SLL kannattaa hallituksen esitystä.

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) lausuu kunnioittaen hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain 8 §:n ja ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta seuraavaa:

SLL kannattaa hallituksen esitystä hakijamaksusta luopumista. Ei ole kohtuullista kohdistaa EU-/ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille kaksinkertaisia maksuja.

Opintopolku.fi-palvelun kehittämiseen on jatkossakin kohdennettava resursseja.
Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, annakaisa.tikkinen@lukio.fi, 040 356 6082