Lukiolaiset: Pandemia loi varjon tuoreiden ylioppilaiden lukioajalle

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

24 700 uutta ylioppilasta saa painaa ylioppilaslakkinsa päähän lauantaina 4. kesäkuuta, jolloin ympäri Suomea vietetään ylioppilasjuhlia. Lakkiaiset ovat ilon juhla, mutta nyt valmistuvat ylioppilaat ovat eläneet lähes koko lukioaikansa pandemian varjossa. Moni on opiskellut pitkiä jaksoja etäopetuksessa, perinteisiä lukioaikaan kuuluvia tapahtumia on peruttu, kavereiden näkemistä ja harrastuksia on rajoitettu. Lisäksi kevättä varjostaa sotatila Euroopassa.

Pandemia ja sinä aikana nuoriin kohdistuneet rajoitukset ovat heikentäneet nuorten hyvinvointia hälyttävästi. Kouluterveyskysely (2021) kertoo karuja lukuja lukiolaisten hyvinvoinnista. Käytännössä* Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan huomenna valmistuvista 24 700 ylioppilaasta

  • noin 5311 on kokenut kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta
  • noin 270 on tullut kiusatuksi vähintään kerran viikossa
  • noin 3162 ei kokenut olevansa tärkeä osa koulu- tai luokkayhteisöä ja
  • noin 10 522 ei ole saanut tukea tukea ja apua hyvinvointiin koulupsykologilta lukuvuoden aikana, vaikka olisi tarvinnut.

Myös yksinäiseksi itsensä kokevien nuorten määrä on huolestuttava: lukiolaisista joka viides kokee yksinäisyyttä. Siirtymävaihetta elävät nuoret ovat haavoittuvassa asemassa ja vaikka koronarajoituksia on poistettu, niin pandemian jälkiä nuoren sukupolven hyvinvointiin tullaan korjaamaan vielä pitkään. Yksinäisistä aikuisista puolet on ollut yksinäisiä myös nuoruudessaan.

“Yhteiskunnan tulee ottaa nuorten kokema yksinäisyys vakavasti. Sitä voitaisiin ehkäistä panostamalla koulujen yhteisöllisyyteen, ryhmäytymiseen ja opiskelijoiden osallisuuteen: kun nuoret saavat vaikuttaa oman lähiyhteisönsä asioihin, vahvistuu myös kokemus yhteisöön kuulumisesta”, toteaa tuore ylioppilas Akseli Köngäs Oulun Lyseon lukiosta.

Nuorten mielenterveysongelmien lisääntymisestä on puhuttu jo vuosia. Jo ennen koronaa vuonna 2019 toteutetussa Kouluterveyskyselyssä lähes 40 prosenttia lukiolaisista oli ollut huolissaan mielialastaan, 2021 samoin vastasi jo melkein puolet lukiolaisista. Lukiolaistytöistä osuus on jopa 61 prosenttia.

“Nuorena paineet omasta tulevaisuudesta ovat kovat. On tärkeää, että jokainen saa tarvitsemansa tuen ja avun sekä ohjausta opinnoissaan. Nyt pitää vahvistaa opiskeluhuoltoa, matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita, opinto-ohjausta sekä mielenterveysasioissa hoitoonpääsyä ennen kuin ongelmat pääsevät pahenemaan entisestään”, vaatii Edit Euro, kevään ylioppilas Puolalanmäen lukiosta Turusta.

“Nuorten mielenterveys on todella joutunut kriisitilaan, mutta silti paljon puhuttu terapiatakuu on jätetty pois hallituksen hoitotakuuesityksestä. Monia tärkeitä uudistuksia on jo toteutettu, mutta se ei yksinkertaisesti riitä. Vaadimme päättäjiltä selkärankaa laittaa nuorten hyvinvointi politiikassa tärkeysjärjestyksen kärkeen”, päättää Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Lukas Virtala.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Lukas Virtala, 050 377 9700, lukas.virtala@lukio.fi

* Nyt valmistuvista ylioppilaista suurin osa on vastannut Kouluterveyskyselyyn toisen opiskeluvuotensa keväällä. Arviot ylioppilaiden määrästä on laskettu prosenttiluvuista, jotka sisältävät myös ensimmäisen vuoden opiskelijat. THL:n toteuttaman Kouluterveyskyselyn tuloksia voi tarkastella THL:n sivuilla.