Kutsu Itä-Suomen lukiolaisten piirikokoukseen 2019

Itä-Suomen lukiolaiset

SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO RY:N SAVO-KARJALAN PIIRI RY:N VARSINAINEN PIIRIKOKOUS

Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) Savo-Karjalan piirin (ISP) varsinainen piirikokous järjestetään
24.11.2019 Kuopiossa, Blominkatu 2 (Kuopio). Kokous alkaa klo 11.00.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet lukiolaiset. Kokouksessa on äänioikeus sekä oikeus aloitteiden jättämiseen jokaisella, jolla on Lukiolaisten Liiton opiskelijakortti voimassa olevalla lukuvuositarralla (2019–2020) ja joka opiskelee jossain Savo-Karjalan piirin alueen lukiossa*. 

Lisäksi oikeus aloitteiden jättämiseen piirikokoukselle on piirin alueen lukioiden opiskelijakunnilla. Aloitteet on jätettävä piirihallitukselle (ita-suomen.lukiolaiset@lukio.fi) viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Todistaaksesi äänioikeutesi ota kokoukseen mukaan Lukiolaisten Liiton opiskelijakortti, digitaalinen opiskelijakortti tai SLL:n keskustoimiston myöntämä todistus jäsenmaksun maksamisesta.

Piirikokouksessa pääset vaikuttamaan siihen, millaista toimintaa ja palveluja alueesi lukiolaisille järjestetään sekä pääset vaikuttamaan piirihallituksen kokoonpanoon joko äänestämällä tai vaikkapa hakemalla sinne itse!

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  • Edellisen vuoden toimintakertomuksen hyväksyminen
  • Toimikausien 2018 tilinpäätösten vahvistaminen
  • Tili- ja vastuuvapauksien myöntäminen tilikausien 2018 tili- ja vastuuvelvollisille
  • Merkitään tiedoksi piirin osavuositoimintakertomus kuluvalta vuodelta 2019
  • Piirihallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta vuodelle 2020
  • Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2020
  • Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2020
  • Piirikokoukselle osoitetut aloitteet
  • Sääntömuutokset
  • (Kunniajäsen(t)en nimeäminen)

Jos kokouksesta herää kysymyksiä tai tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä:

Piirikokousvastaava Aleksi Hukkanen 0451540282, aleksi.hukkanen2000@gmail.com

Varapuheenjohtaja Pyry Piitulainen 0401591101, pyrypiitulainen@gmail.com