Lukiolaiset: Kuntavaaleissa on nuorten vuoro

Kuntavaalit Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Kevään aikana sosiaalinen media täyttyy ehdokkaiden tavoitteilla ja kuvilla, kun kuntavaalit lähestyvät. Kuntavaalit järjestetään 18. huhtikuuta 2021. Myös Lukiolaisten Liitto vaikuttaa vaalien aikana ja haluaa painottaa niin ehdokkaille kuin äänestäjillekin nuorten äänestysaktiivisuuden tärkeyttä.

“Kunnissa päätetään nuorten ja lukiolaisten kannalta merkittävistä teemoista, kuten lukiokoulutuksen järjestämisestä, julkisesta liikenteestä, kunnan palveluista, monista harrastusmahdollisuuksista ja niin edelleen. Nuorten äänestysaktiivisuus on kuitenkin kaikissa vaaleissa muita ikäryhmiä alhaisempaa – esimerkiksi viime kuntavaaleissa noin kaksi kolmesta alle 25-vuotiaasta jätti äänioikeutensa käyttämättä”, kommentoi Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Emilia Uljas.

Nuorten kannustamisen lisäksi Lukiolaisten Liitto haluaa herätellä päättäjiä ja ehdokkaita pohtimaan, miten nuoret saataisiin paremmin mukaan päätöksentekoon. Nuorten ehdokkaiden tulisi olla edustettuna laajasti eri puolueiden ehdokaslistoilla. Samalla kaikenikäisten ehdokkaiden ja päättäjien tulee kuulla nuoria niin vaalien kuin valtuustokauden aikana – on ensiarvoisen tärkeää, että nuorille tärkeät teemat pääsevät esille yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Lukiolaisten kuntavaalikampanjassa keskitytään kolmeen nuorille tärkeään teemaan:

  1. Lukiokoulutus 2020-luvulle
  2. Lukioista säästäminen seis
  3. Lukiolaisten hyvinvointi takaisin

Tarkemmin Lukiolaisten kuntavaalitavoitteisiin voi tutustua täällä.

“Haluamme kuntavaalikampanjalla kannustaa kaikkia lukiolaisia, myös alaikäisiä, vaikuttamaan vaaleissa ja tuomaan nuorille tärkeitä teemoja esiin ehdokkaille ja puolueille. Vaikuttamisen tueksi tarjoamme lukioiden opiskelijakunnille kuntavaalioppaan, jonka toivomme madaltavan kynnystä vaikuttamiseen”, kuvailee Uljas.

Lukiolaisten kuntavaalikampanja alkaa liiton sosiaalisen median kanavissa (@lukiolaiset) helmikuun alussa.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Emilia Uljas, 050 377 9700, emilia.uljas@lukio.fi