Lukiolaiset: Lukion kehittämisessä nuorten hyvinvoinnin oltava pääroolissa

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Koulujen alkaessa tällä viikolla lukioihin palaa toivottavasti levänneitä opiskelijoita ja opettajia. Lukiolaisten Liitto haluaa muistuttaa, että lukiolaisten voimavaroista tulee huolehtia myös lukuvuoden aikana. Lukiolaisbarometrin 2019 mukaan 40 prosenttia lukiolaisista kokee lukio-opinnot henkisesti raskaiksi, ja lähes sama määrä lukiolaisia kokee opiskelu-uupumuksen hidastaneen omia opintojaan. Keväällä 2020 etäopetuksen aikana opintonsa kuormittaviksi kokeneiden määrä nousi jopa 60 prosenttiin.

Opiskeluhuollon palveluiden saatavuudesta on huolehdittava, jotta nyt huolien kanssa kamppailevat opiskelijat saavat apua. Yhtä tärkeää on koulutuksen kehittämisessä pitää mielessä ennaltaehkäisevät keinot tukea nuorten hyvinvointia. Tänä lukuvuonna koulutuksen järjestäjät viimeistelevät ja hyväksyvät uudet opetussuunnitelmat, jotka astuvat voimaan syksyllä 2021.

“Hyvinvointiosaaminen on yksi uusista lukion laaja-alaisen osaamisen teemoista, joten on luontevaa, että myös paikallisissa opetussuunnitelmissa se on vahvasti läsnä läpileikkaavana teemana. Toivon tälle lukuvuodelle jokaiseen lukioon yhteistä keskustelua siitä, millä keinoin lukiolaisten hyvinvointia voidaan tukea opinnoissa joka päivä”, Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski sanoo.

Yhtä aikaa opetussuunnitelmien kanssa vuoden päästä astuu voimaan kauan toivottuja lakimuutoksia, jotka vahvistavat lukiolaisten oikeuksia esimerkiksi ohjaukseen, erityisopetukseen ja kohtuulliseen työmäärään. Lukiolaisten Liitto pitää tärkeänä, että myös tulevissa poliittisissa linjauksissa otetaan lähtökohdaksi nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. 

“Nuorten hyvinvointia tukevien toimien on pysyttävä tämän hallituksen työlistalla, vaikka hallitusohjelmaa tultaisiin tarkastelemaan uusiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi opiskeluhuollon ja opinto-ohjauksen henkilöstömitoitukset. Toisaalta nyt olisi hyvä hetki selkeästi luopua sellaisista uudistuksista, jotka väistämättä lisäisivät kuormitusta – esimerkiksi uusien pakollisten kokeiden lisääminen ylioppilastutkintoon olisi tässä tilanteessa täysin väärä signaali jo valmiiksi väsyneille nuorille”, Nivukoski linjaa. 

Lisätietoja

puheenjohtaja Adina Nivukoski, 050 377 9700, adina.nivukoski@lukio.fi