Järjestöt: Liikkuva koulu -ohjelman laajentamiseen investoitava budjettiriihessä!

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme, että hallituksen budjettiriihessä tehdään päätös rahoittaa Liikkuva koulu -ohjelman toimintamallin laajentamista koko suomalaiseen koulutusjärjestelmään.

Antti Rinteen hallituksen ohjelman tulevaisuusinvestointeihin sisältyy Liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen eri elämänvaiheisiin. Liikkuva koulu -ohjelma on menestyskonsepti, jolla on viime vuosien aikana olennaisesti pystytty muuttamaan koulujen olosuhteita ja toimintakulttuuria liikuntaa ja arjen fyysistä aktiivisuutta tukevaksi (esim. yhteistyö terveydenhuollon kanssa ja työkykypassi).

”Liian vähäinen fyysinen aktiivisuus ja runsas päivittäinen istuminen toistuvat edelleen suomalaisen koulutusjärjestelmän kaikilla asteilla. Peruskoulun ohella niin toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa kuin myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on suuri joukko nuoria, joiden päivittäinen fyysinen aktiivisuus on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittämätöntä”, toteavat kannanoton allekirjoittaneiden järjestöjen puheenjohtajat.

”Laajentamalla Liikkuva koulu -ohjelma saadaan ohjelman piiriin paitsi kaikki koulutusasteet myös koulutusjärjestelmän nivelvaiheet, jotka ovat lapsen ja nuoren elämänkulussa erittäin herkkiä kohtia terveys- ja liikuntatottumusten muutoksille. Se on kansallinen tulevaisuussijoitus, jonka tuottoina ovat hyvinvoivat ja opiskelu-, työ- ja toimintakykyiset nuoret ja nuoret aikuiset”, päättävät puheenjohtajat.

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL)
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)
Koululiikuntaliitto KLL ry
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Roosa Pajunen, roosa.pajunen@lukio.fi, 0400 916 466